Prudnik24

Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych

Luty 14
07:09 2011

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie oraz Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu – Partner Projektu pn. „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej” oraz uczestnicy projektu – mieszkańcy z Prudnika i powiatu prudnickiego zapraszają do udziału w Prudnickim Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych dla miasta, gmin i powiatu prudnickiego organizowanego w ramach projektu „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej”.

Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu dla miasta Prudnik , gmin i powiatu prudnickiego odbędzie się w Prudniku w auli I liceum Ogólnokształcącego ul. Gimnazjalna 2 , w godzinach od 9:00 – 14:00.

Celem forum jest promocja sektora ekonomii społecznej, osób, podmiotów i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie miasta i powiatu prudnickiego. Na forum zaprezentują się Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu – mieszkańcy powiatu prudnickiego oraz inni partnerzy lokalni, którzy przedstawią realizowane działania i podejmowane inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej i III sektora z miasta i powiatu prudnickiego w formie prezentacji multimedialnej lub stoiska.

Forum to również szansa na prezentację dorobku powiatu prudnickiego z zakresu działań w sektorze ekonomii społecznej, pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, dlatego do wystąpienia na forum pragniemy również zaprosić pracowników instytucji samorządowych, liderów lokalnych i organizacji pozarządowych z powiatu prudnickiego w formie prezentacji multimedialnej lub stoiska.

Program Prudnickiego Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych czyli Animatorzy i Animatorski ES w Działaniu:

17 luty 2011r. – aula I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku (ul. Gimnazjalna 2)

09.00 – 12.00

Powitanie uczestników i przedstawienie programu forum – Jadwiga Olszowska – Urban Prezes MCPPN w Krakowie i Wiesława Czyżyk – Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”.

Prezentacja projektu „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej” – Małgorzata Brzózka Koordynator Projektu i Janusz Dubajka Ekspert ds. Ekonomii Społecznej i Partnerstwa Lokalnego Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network.

Dobra praktyka Ekonomii Społecznej – Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Dom” w Opolu – Magdalena Sudołowicz

Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w powiecie prudnickim – prezentacja organizacji lub inicjatyw uczestników projektu:
Prezentacja Stowarzyszenia Promowania Nauki przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Prudniku: Jadwiga Harasymowicz – uczestnik projektu, Dyrektor I Liceum.
Muzyka łagodzi obyczaje – młodzi i dorośli w organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Prudniku: Alicja Pietrzkiewicz – uczestnik projektu i Barbara Hortyńska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej oraz Małgorzata Jaskółka – Dyrektor Szkoły Muzycznej.
Integracja środowiska przez kulturę, inicjatywy społeczne i wyrównywanie szans: Joanna Korzeniowska, Ewa Dynysiuk – uczestniczki projektu i Ryszard Grajek – Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
Punkt Konsultacyjno Doradczy – wsparcie III sektora i ekonomi społecznej: Anna Mazur – uczestnik projektu (specjalista do spraw konsultacyjno-doradczych).
Szkoła Rodzenia – pasja i zawód: Elżbieta Golc-Mączka – uczestnik projektu.
Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”: Małgorzata Ojrzyńska – uczestnik projektu, wykładowca.
Koło Powiatowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Prudniku – Organizacja Pożytku Publicznego: Stanisław Faber – uczestnik projektu, sekretarz koła.
Sołectwo Łąka Prudnicka – inicjatywy lokalne: Józef Porada – uczestnik projektu, sołtys wsi Łąka Prudnicka oraz Agnieszka Stanisz – uczestnik projektu.
Inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik: Dorota Małek – uczestnik projektu, Prezes Stowarzyszenia.
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – Barbara Pokorska, Artur Pietryka, Kamil Chodnik, Daniel Nicpoń – uczestnicy projektu.
Centrum Dialogu Kultur Zamek w Chrzelicach – Fundacja ORTUS: Robert Hellfeier – uczestnik projektu.
Odnowa Wsi Chrzelice, prezentacja działalności Stowarzyszenia: Robert Roden – członek zarządu stowarzyszenia, Dolak Grażyna – uczestnik projektu, z-ca prezesa, Ewa Wierzbicka – uczestnicy projektu.
Odnowa wsi Łącznik metodą aktywizacji mieszkańców – Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik: Dorota Małek – uczestnik projektu, Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik.
Oferta Prudnickiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Dobromir”: Jadwiga Skubik – uczestnik projektu, prezes Spółdzielni oraz Tomasz Piotrowski, Iwona Olejnik, Paweł Olejnik- uczestnicy projektu.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice „Bukowy Las”: Małgorzata Szewczuk i Magdalena Niedźwiecka – uczestnicy projektu.

12.00 – 12.30

Przerwa na poczęstunek

12.30 – 14.00

Wystąpienia Przedstawicieli Samorządu z gmin oraz Przedstawicieli Samorządu Powiatu Prudnickiego

– Wystąpienie poseł na Sejm RP – Pani Janina Okrągły.
– Prezentacja Gminy Prudnik przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Prudnik,

Otoczenie podmiotów ekonomii społecznej – prezentacje:
Prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance: Katarzyna Czochara – Prezes Stowarzyszenia.
Inicjatywa: profilaktyka w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracy: Paweł Hoffmann – instruktor ratownictwa medycznego.
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku – „Przyjazna Jedynka”: Dyrektor Ludmiła Lisowska.
Polski Związek Niewidomych w Prudniku: Prezes Kazimiera Birecka.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku: Kierownik Tadeusz Piątkowski.
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich: dyrektor Anna Siemiginowska.
Auto Szkoła Ośrodek Szkolenia Kierowców – Zdzisław Markier, członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
OSP Chrzelice – współpraca partnerska jednostek OSP z Chrzelic I Radslavic: Andrzej Uliczka – naczelnik OSP.
CENTRUM KOBUDO KENKYUKAI, Ośrodek szkolenia monocyklistów ICHIRINSHA (sekcja monocyklistów) oraz KOMISJA HISTORII I TRADYCJI ZIEMI CHRZELICKIEJ jako nowatorska idea łączenia kilku pokoleń poprzez nietypowe działania: Eryk Murlowski
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Pogórze – jako przykład dobrej praktyki aktywizacji mieszkańców wsi: Marek Kasicz.
Koło Gospodyń Wiejskich – Kobiety Godne Wyróżnienia: Izabela Tobiasz- przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.
Ludowy Zespół Sportowy, Inicjatywy w Środowisku Lokalnym wsi Niemysłowice: Waldemar Bedryj – trener LZS Niemysłowice.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Krogulec”: Artur Biernacki.
Stowarzyszenie „Sapra” – Monika Witkowska-Kubas
DJ Rafix – młodzieżowy inicjator muzyczny: Rafał Łapiak.

Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej uświetnią występy dzieci i młodzieży
z Prudnickiego Ośrodka Kultury.

ZAPROSZENIE

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

Gazeta Prudnik24 – numer 124

Reklama

Reklama

Reklamy

Facebook

Komentarze

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,...

Moje stwierdzenie będzie bardzo przykre ale powodowane własnymi doświadczeniami. Wszystkie sprawy będą umorzone z...

Xyz

Ludzie maja pilnować swoich aut ? A od czego mamy policję !? Czy naprawdę...

kurwa kamere macie! psy!...