Prudnik24

Warsztaty „telefon zaufania” w Prudniku

Październik 21
10:24 2011

W poniedziałek 24 października br. odbędą się bezpłatne warsztaty „Pierwszy kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą myśli samobójcze”, organizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku (POIK) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” – S.A.P.R.A. zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty „Pierwszy kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą myśli samobójcze”.
Zajęcia odbędą się 24 października br. w godzinach od 15.30 do 19.30 w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku, przy ul. Kościuszki 55a.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa: pod nr tel 77 436 47 00 lub na adres skrzynki e-mailowej: oik@pcpr-prudnik.pl – w terminie do piątku, 21 października br.

Warsztaty organizowane są w związku z realizacją kampanii społecznej „Razem przeciw przemocy”, w którą od sierpnia br. zaangażowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach projektu „Razem przeciw przemocy” zostanie dokonana diagnoza problemu przemocy w Powiecie Prudnickim, zakłada on także stworzenie mapy pomocy udzielanej osobom uwikłanym w przemoc.
Działania w ramach projektu zakładają objęcie osób zmagających się z zjawiskiem przemocy domowej kompleksowym wsparciem, w tym m.in.: pomocą psychologiczną i psychiatryczną, poradnictwem (socjalnym, prawnym, seksuologicznym, rodzinnym, uzależnień), uczestnictwem w grupach wsparcia i grupach terapeutycznych, treningiem interpersonalnym, organizacją kursów rozwojowych, kontaktem z telefonem zaufania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie”.
Projekt został wysoko oceniony i zajął II miejsce na liście rankingowej w Polsce. Dodatkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało projektowi nagrodę specjalną, w ramach której Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku będzie mógł zwiększyć liczbę godzin grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Autorem projektu jest pani Monika Witkowska – Kubas, wieloletni terapeuta i koordynator placówki.
Więcej informacji na temat kampanii „Razem przeciw przemocy” na stronie www.pcpr-prudnik.pl

Bogusław Zator
(źródło: S.A.P.R.A., POIK)

About Author

Miras

Miras

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....