Prudnik24

PUP: oficjalnie otwarto nowe Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kwiecień 26
15:11 2012

Od teraz wizyta bezrobotnego np. u doradcy zawodowego może odbywać się już w komfortowych warunkach, o czym jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu trudno było mówić. Od teraz może już być bardziej efektywnie, bardziej poufnie – po prostu lepiej.

Obowiązek wyodrębnienia po 1 stycznia 2010 r. w strukturach urzędów pracy Centrów Aktywizacji Zawodowej (CAZ) nałożyły przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku zostało ono utworzone na parterze budynku, ale z uwagi na warunki lokalowe trudno było zapewnić interesantom odpowiednie standardy obsługi. Dlatego podjęto działania w celu adaptacji na potrzeby CAZ nowych pomieszczeń na poddaszu siedziby prudnickiego PUP.
W czwartek 19 kwietnia br. przedstawiciele władz dokonali przecięcia wstęgi, oficjalnie otwierając nowe pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Po krótkim przywitaniu przez Grażynę Klimko, dyrektor prudnickiego PUP, zaproszonych gości – wśród których znaleźli się przedstawiciele: władz miasta i powiatu, rady powiatu, a także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz delegacje pozostałych PUP na opolszczyźnie – głos zabrał starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
W krótkiej prezentacji przedstawił on m.in. dane dotyczące projektu rozbudowy prudnickiego CAZ, a także dokumentację fotograficzną z realizacji projektu.
Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy złożono w marcu 2011 r. W maju Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało na ten cel środki w wysokości 259 tys zł. Wkład własny – w wysokości 64,8 tys. zł. zabezpieczyło dla PUP w Prudniku starostwo powiatowe. Jak dodała dyrektor PUP, Grażyna Klimko, powodzenie projektu rozbudowy CAZ było możliwe dzięki udostępnieniu przez starostwo ekipy, która nieodpłatnie wykonała niezbędne prace budowlane. (Stan przed i po remoncie przedstawiają zdjęcia udostępnione przez PUP – poniżej).
W efekcie wydzielono dwie części poddasza. W pierwszej części są dwa pomieszczenia. Pierwsze – o powierzchni 105 m2 – z wyodrębnionymi stanowiskami: ds. organizacji przygotowania zawodowego i instrumentów rynku pracy, ds. rozwoju zawodowego osób bezrobotnych, oraz ds. refundacji wyposażenia stanowiska pracy i dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Drugie pomieszczenie (o powierzchni 18 m2) przeznaczono dla koordynatora referatu instrumentów rynku pracy (obecnie na biuro projektu 6.2). W drugiej części poddasza znajdują się trzy pomieszczenia: sala do prowadzenia warsztatów dla doradców zawodowych, a także gabinety doradców zawodowych.

Interesującą prezentację przedstawiła także Jolanta Martyka, psycholog i lider Klubu Pracy w prudnickim PUP. W swoim wystąpieniu skupiła się na roli, jaką pełni dziś aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych dokonywana w CAZ. Podkreśliła, że obecni klienci „pośredniaka” rozumieją rolę samodoskonalenia i samorozwoju zawodowego. Ich problemem nie jest brak aktywności, ale potrzeba ukierunkowania jej w odpowiedni sposób – dostosowana do predyspozycji i osobowości zawodowej klienta, a zarazem do realiów rynku pracy. Jako motto przywołała maksymę radzieckiego psychologa A.N. Leontiewa:
„Oto jaką naukę usłyszałem kiedyś od starego koniuszego: jeśli koń zaczyna potykać się na trudnej drodze, nie należy okładać go batem, lecz unieść mu głowę wyżej, by widział szerzej i dalej przed sobą.”
Gromadzony przez ludzi kapitał można podzielić na: ekonomiczny (dobra materialne), społeczny (relacje z innymi ludźmi) i kulturowy – obejmujący m.in. wiedzę, umiejętności, wartości czy zachowania, składające się na sposób bycia, przekazywany werbalnie i niewerbalnie. Ten ostatni jest fundamentem pozostałych, a jego gromadzenie może trwać nawet wiele pokoleń. Najtrudniej go zdobyć, ale też niemożliwe jest odebranie go.
Poprzez swoją działalność CAZ pomaga klientom gromadzić wszystkie rodzaje kapitału: społeczny (nawiązanie relacji z innymi ludźmi – np. podczas warsztatów, szkoleń, stażu), ekonomiczny (m.in. stypendia szkoleniowe, stażowe, dofinansowanie studiów podyplomowych), a zwłaszcza kulturowy (cały wachlarz wiedzy i umiejętności zawodowych nabywanych podczas szkoleń, stażu, studiów – m.in. autoprezentacji, odkrywania własnych predyspozycji, możliwości, wartości; drogi zawodowej i edukacyjnej, zwiększenie poczucia własnej wartości i motywacji).
Jolanta Martyka podkreśliła, że w procesie pomnażania kapitałów osoby bezrobotnej kluczowy jest właściwy dobór usług i instrumentów rynku pracy do jej indywidualnych potrzeb. Proces ten musi być oparty na zaufaniu, aktywności i chęci współpracy. Te zaś powstają jedynie w dobrej atmosferze, którą oprócz ludzi – tworzy także przestrzeń i czas.
Jej zdaniem jakość tkwi w szczegółach, a nowe CAZ, to: bardziej efektywny czas, bardziej skupieni na misji i na aktywności ludzie, a także bardziej przyjazna i zapewniająca poufność przestrzeń. Jak zauważyła – pomoc udzielana bezrobotnym przez pracowników urzędów pracy winna być traktowane jako misja. Ludzie realizujący tę misję powinni mieć świadomość że często pomagając w dokonaniu przemiany na lepsze w życiu innego człowieka, nie zobaczą tego, lub stanie się to po dłuższym czasie.

Po tej części goście udali się na poddasze, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, czego dokonali kolejno: Radosław Roszkowski, dyrektor WUP w Opolu – Jacek Suski, wiceburmistrz Stanisław Hawron, i szefowa PUP w Prudniku. Następnie oprowadziła ona obecnych po nowych pomieszczeniach. Później przyszedł czas m.in. na podsumowania i rozmowy w kuluarach, podczas których podkreślano, że obecnie największym problemem jest konsekwentna redukcja przez MPiPS funduszy na działalność urzędów pracy.

Bogusław Zator

[nggallery id=115]

Schemat organizacyjny Centrum Aktywizacji Zawodowej

About Author

Miras

Miras

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 120

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

PPS

Fajnie że jest jakiś pomysł na funkcjonowanie szpitala ale czy to dobry kierunek... Zdecydowanie nie!...

Nareszcie coś się dzieje........

Niby dobre miejsce na taka inwestycje ale z drugiej strony co to za centrum przesiadkowe...

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...