Prudnik24

Będą preferencje dla naszych firm

Będą preferencje dla naszych firm
22 listopada
08:47 2013

Trwają prace nad ostatecznym kształtem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podstawowe założenia korzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej są już jednak znane.

Według dotychczasowych ustaleń z unijnego budżetu na realizację polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. Przewiduje się, że na realizację 15 regionalnych programów operacyjnych (RPO) zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

Nowością w nowej perspektywie finansowej jest przyjęcie tzw. podejścia terytorialnego, dzięki któremu zidentyfikowano regiony słabiej rozwinięte, dla których przewidziano  dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej. Środki będą przeznaczone na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz otrzymają je Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Obecnie ustalany jest ostateczny kształt programów regionalnych, w tym RPO Województwa Opolskiego. Najlepsza wiadomość dla naszych firm jest taka, że zapisy nowej strategii wojewódzkiej preferują m.in. powiaty położone na pograniczu (OSI pogranicze), a także tereny uznane za zagrożone zjawiskiem depopulacji (OSI depopulacja). Powiat prudnicki wymieniany jest w obu tych grupach, dzięki czemu może liczyć na preferencje.

Różne zasady finansowania projektów dla różnych obszarów Opolszczyzny na lata 2014-2020 oznaczają, że przedsiębiorcy z niektórych powiatów liczyć będą mogli jedynie na pożyczki zwrotne. Dla innych powiatów – w tym m.in. prudnickiego – pozostawiono dotychczasową opcję bezzwrotnych dotacji. Przy ogłaszaniu naborów będzie więc określane, beneficjenci z jakiego obszaru mogą ubiegać się o dofinansowanie.

– Utrzymano wysoki poziom dofinansowania dla powiatów prudnickiego, nyskiego i głubczyckiego, więc przedsiębiorcy powinni być zadowoleni. Działania dostępne dla naszych firm nie będą dostępne dla tych z innych powiatów. Poprzednio było tak, że do danego działania mogli aplikować wszyscy, a teraz mamy działania dedykowane czy zarezerwowane przykładowo tylko dla przedsiębiorców z pogranicza, czyli powiatów: nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego – w ramach tzw. OSI Pogranicze. Prudnik jest podwójnie uprzywilejowany względem niektórych innych powiatów, bo oprócz tego należy też do obszaru, na którym występuje depopulacja – mówi Ryszard Zwojewski, kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.

Według niego pozostaje pytanie, czy i jak nasze firmy spożytkują tę przewagę. Jego zdaniem zależy to od kreatywności naszych przedsiębiorców – czy będą w stanie wygenerować projekty i zaangażować pieniądze. Przyznaje jednak, że jest to dla nas wyjątkowa szansa.

– Łącznie na całe województwo opolskie będzie do pozyskania, po indeksacji, prawie miliard euro. Dobrze byłoby, gdyby oprócz tablic unijnych towarzyszących projektom samorządowym, pojawiały się także te wywieszane przez nasze firmy. Jeżeli natomiast tego nie wykorzystamy, to trzeba liczyć się, że dojdzie do zmiany zapisów i pieniądze te trafią do innych powiatów. Byłoby szkoda – stwierdza wprost.

Jednocześnie przestrzega on przedsiębiorców przed wymyślaniem projektów „na siłę”:

– Nie należy działać tak, że wymyśla się cokolwiek, bo zbliża się termin złożenia projektu. Przyjmuje się więc pewne założenia,  ale bez przekonania. Potem, kiedy taki projekt wchodzi, nikt go „nie czuje”, nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za jego realizację –  robi się z tego męczarnia.

Przyszły beneficjent powinien mieć określoną wizję, wiedzieć co chce osiągnąć,  dokładnie przemyśleć, co będzie mu potrzebne i ile to będzie kosztowało. Następnie należy to  odpowiednio zapisać w projekcie i wtedy za wizją idą pieniądze. Według Ryszarda Zwojewskiego przedsiębiorcy mają jeszcze czas na przemyślenia,  bo do pisania projektów trzeba będzie zabrać się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Na razie pod koniec października zorganizowane zostało spotkanie dla prudnickich przedsiębiorców, na którym przedstawiono im wybrane założenia RPO WO na lata 2014-2020. Spośród wszystkich czternastu osi finansowania w nowym RPO omówiono pięć, istotnych dla przedsiębiorstw. Przedstawiciele lokalnego biznesu, którzy wzięli udział w spotkaniu, wyrazili chęć kontynuowania działań informacyjnych.

Gazeta Prudnik24 – numer 183

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook