Prudnik24

I LO wśród 500 najlepszych polskich liceów

I LO wśród 500 najlepszych polskich liceów
Luty 04
11:49 2014

Ranking „Perspektyw” od szesnastu lat ocenia polskie szkoły ponadgimnazjalne. W tym roku jedynym reprezentantem Prudnika w rankingu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

Główną ideą uznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rankingu jest ułatwienie gimnazjalistom wyboru, co do dalszej ścieżki edukacji. Ranking „Perspektyw” ocenia osobno licea i technika, w obu przypadkach przyjmując osobne kryteria.

Przy sprawdzaniu efektywności nauczania w liceach ogólnokształcących, bierze się pod uwagę punkty (maksymalnie do zdobycia jest ich 100), których 30% otrzymuje się za zajęcie przez uczniów miejsc na olimpiadach przedmiotowych i międzynarodowych. Średnia zdobytych punktów z matur z przedmiotów obowiązkowych stanowi 25%, natomiast aż 45% to średnia zdobytych punktów z matury z przedmiotów dodatkowych. W technikach największy procent punktów można dostać za egzaminy zawodowe – 30%, kolejno po 25% za matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a 20% za sukcesy olimpijskie.

W XVI odsłonie rankingu udział wzięło 2.291 liceów ogólnokształcących i 1.867 techników, z których wyłoniono 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce. Jedyną notowaną w tegorocznym rankingu prudnicką szkołą jest I LO, które zajęło 391 miejsce. W kategorii techników próżno szukać przedstawiciela naszej gminy czy powiatu.

I LO zdobyło łącznie 41,05 punktów i poprawiła się w porównaniu do zeszłego roku, w którym zajęła 402 miejsce (40,2 pkt.). Tegoroczne pozycja jest najlepszą od trzech lat dla szkoły im. Adama Mickiewicza – w 2011 r. ranking zawierał tylko 400 liceów, w 2012, I LO zajęło 392 miejsce.

W rankingu jest notowanych 13 liceów z województwa opolskiego, a prudnicka szkoła wśród nich zajmuję 12 lokatę, pomiędzy Społecznym Liceum Językowym w Opolu (375 miejsce), a I LO w Opolu (411 miejsce). Najwyżej z Opolszczyzny sklasyfikowano III LO w Opolu (31 miejsce) i Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie (28 miejsce). Do nyskiego liceum nasz ogólniak stracił 19,6 punktów.

Gazeta Prudnik24 – numer 123

Reklama

Reklama

Reklamy

Facebook

Komentarze

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,...

Moje stwierdzenie będzie bardzo przykre ale powodowane własnymi doświadczeniami. Wszystkie sprawy będą umorzone z...

Xyz

Ludzie maja pilnować swoich aut ? A od czego mamy policję !? Czy naprawdę...

kurwa kamere macie! psy!...