Prudnik24

„Trzy Dukaty Mądrości” dla Lidii Geringer de Oedenberg

„Trzy Dukaty Mądrości” dla Lidii Geringer de Oedenberg
Marzec 19
15:21 2014

Słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku „Pokolenia” w Prudniku uhonorowali europosłankę pamiątkowym numizmatem „Trzy Dukaty Mądrości”. Przyznawany został za zasługi na rzecz Stowarzyszenia i UZW „Pokolenia”, w tym wkład w powrót pomnika Diany do prudnickiego parku.

Kiedy w roku 2012 Komisja Europejska ogłosiła Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej a polski Senat ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Mennica Śląska w uznaniu i dla podkreślenia znaczenia potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazania i docenienia ludzi, którzy pracują na rzecz integracji i wspomagania organizacji senioralnych, wydała unikalną monetę „TRZY DUKATY MĄDROŚCI”.

Uroczyste wręczenie medalu „Trzy Dukaty Mądrości” pani europoseł odbyło się 15 marca br. w Prudnickim Ośrodku Kultury.

– „Oto zgodnym pragnieniem Kapituły, Władz Rektorskich, jak też całej naszej społeczności stowarzyszeniowej i uniwersyteckiej wyróżniamy dziś medalem „TRZY DUKATY MĄDROŚCI” Posłankę do Parlamentu Europejskiego, przyjaciółkę stowarzyszenia i Prudnika Lidię Geringer de Oedenberg, chyląc czoła przed niezwykłego formatu Człowiekiem i Kobietą oraz Jej działalnością, która w Prudniku tak piękny wydało owoc w postaci wsparcia inicjatywy odtworzenia w parku miejskim pomnika Diany.” – czytamy we wstępie do laudacji, odczytanej przez panią Alicję Twardowską-Janię.

Przypomniano w niej także że laureatka jest kobietą „(…) wielu zawodów o bogatej karierze zawodowej i społecznej. Zasługi Posłanki do Parlamentu Europejskiego dla kraju, dla Opolszczyzny są tak wielkie, iż wymagają monograficznego opracowania”. W dalszej części przybliżono osobę oraz działalność Lidii Geringer de Oedenberg.

W dyplomie, dołączonym do numizmatu, Kapituła Nagrody (w składzie: Stanisław Derda, Marek Karp, Regina Sieradzka, Alicja Twardowska – Jania i Bożena Tokar – Matkowska) wymieniła zasługi, za które przyznano „Trzy Dukaty Mądrości”:
– „Za owocną współpracę, wspierającą działalność i rozwój naszego Stowarzyszenia w budowle społeczeństwa obywatelskiego.
– Za wzmocnienie dialogu społecznego, poprzez umożliwienie naszym członkom wyjazdów studyjnych do Brukseli i Strasburga w celu zainteresowania Unią Europejską i pokazania, jak funkcjonuje Parlament Europejski.
– Za mądre, przemyślane działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup społecznych, w tym seniorów.
– Za to, że dla Pani człowiek jest najbardziej prorozwojową lokatą.”

– Cieszę się że starania moje i mojego zespołu współpracowników przynoszą efekty. Bo rzeczywiście, wiele rzeczy można zdziałać jeśli się chce, jeżeli ma się wokół siebie ludzi chcących zmieniać świat na lepsze. Bo chcieć – to móc. Cieszę się, że w Państwa gronie jest tak wiele osób, które tego entuzjazmu mają dużo i zarażają nim innych. Cieszę się, że ruch senioralny tak dobrze rozwija się w Polsce – mówiła Lidia Geringer de Oedenberg dziękując za przyznane wyróżnienie.

Pani europoseł jest już siódmą osobą uhonorowaną „Trzema Dukatami Mądrości”. Wcześniej numizmat ten otrzymali: Regina Sieradzka, Franciszek Fejdych, Marek Radom, Mirosław Michałowski, Radosław Roszkowski i Grażyna Kunka.

Spotkanie odbyło się w ramach przesuniętych o tydzień uniwersyteckich obchodów Dnia Kobiet, toteż uroczystość poprzedziły dwie prelekcje autorstwa prudnickich historyków, nawiązujące tematyką do kobiet, jako bohaterek tego przedpołudnia.

Najpierw Marcin Husak z Muzeum Ziemi Prudnickiej w interesujący sposób przedstawił przypadki i konsekwencje w prawodawstwie świeckim i kanonicznym z okresu XVII-XVIII wieku rozmaitych występków moralnych, które dokonywały się z czynnym lub biernym udziałem kobiet. Większość tych historii miała miejsce na ziemi opolskiej, czy prudnickiej.

Następnie Franciszek Dendewicz, dyrektor szkoły w Szybowicach przekonywał, że kobieta nie takim marnym puchem jest, przedstawiając wybrane sylwetki pań, które miały największy wpływ na dzieje świata, a następnie poświęcając czas słynnym celebrytkom, nie koniecznie tym współczesnym.

Dodajmy, że w spotkaniu, jak zwykle profesjonalnie prowadzonym przez Marka Karpa, uczestniczyła również grupa animatorek osób starszych z Opolszczyzny: Krystyna Gierok z  Chruścic, Elżbieta Czepil z Nysy (wraz z grupą nyskich seniorów), oraz Gizela Sikora z Myśliny i  Teresa Noczyńska z Jasienia. W przerwach znane melodie śpiewała pani Anna Brzosko.

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook