Prudnik24

„Trzy Dukaty Mądrości” dla Lidii Geringer de Oedenberg

„Trzy Dukaty Mądrości” dla Lidii Geringer de Oedenberg
Marzec 19
15:21 2014

Słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku „Pokolenia” w Prudniku uhonorowali europosłankę pamiątkowym numizmatem „Trzy Dukaty Mądrości”. Przyznawany został za zasługi na rzecz Stowarzyszenia i UZW „Pokolenia”, w tym wkład w powrót pomnika Diany do prudnickiego parku.

Kiedy w roku 2012 Komisja Europejska ogłosiła Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej a polski Senat ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Mennica Śląska w uznaniu i dla podkreślenia znaczenia potencjału starszego pokolenia Polaków oraz wskazania i docenienia ludzi, którzy pracują na rzecz integracji i wspomagania organizacji senioralnych, wydała unikalną monetę „TRZY DUKATY MĄDROŚCI”.

Uroczyste wręczenie medalu „Trzy Dukaty Mądrości” pani europoseł odbyło się 15 marca br. w Prudnickim Ośrodku Kultury.

– „Oto zgodnym pragnieniem Kapituły, Władz Rektorskich, jak też całej naszej społeczności stowarzyszeniowej i uniwersyteckiej wyróżniamy dziś medalem „TRZY DUKATY MĄDROŚCI” Posłankę do Parlamentu Europejskiego, przyjaciółkę stowarzyszenia i Prudnika Lidię Geringer de Oedenberg, chyląc czoła przed niezwykłego formatu Człowiekiem i Kobietą oraz Jej działalnością, która w Prudniku tak piękny wydało owoc w postaci wsparcia inicjatywy odtworzenia w parku miejskim pomnika Diany.” – czytamy we wstępie do laudacji, odczytanej przez panią Alicję Twardowską-Janię.

Przypomniano w niej także że laureatka jest kobietą „(…) wielu zawodów o bogatej karierze zawodowej i społecznej. Zasługi Posłanki do Parlamentu Europejskiego dla kraju, dla Opolszczyzny są tak wielkie, iż wymagają monograficznego opracowania”. W dalszej części przybliżono osobę oraz działalność Lidii Geringer de Oedenberg.

W dyplomie, dołączonym do numizmatu, Kapituła Nagrody (w składzie: Stanisław Derda, Marek Karp, Regina Sieradzka, Alicja Twardowska – Jania i Bożena Tokar – Matkowska) wymieniła zasługi, za które przyznano „Trzy Dukaty Mądrości”:
– „Za owocną współpracę, wspierającą działalność i rozwój naszego Stowarzyszenia w budowle społeczeństwa obywatelskiego.
– Za wzmocnienie dialogu społecznego, poprzez umożliwienie naszym członkom wyjazdów studyjnych do Brukseli i Strasburga w celu zainteresowania Unią Europejską i pokazania, jak funkcjonuje Parlament Europejski.
– Za mądre, przemyślane działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup społecznych, w tym seniorów.
– Za to, że dla Pani człowiek jest najbardziej prorozwojową lokatą.”

– Cieszę się że starania moje i mojego zespołu współpracowników przynoszą efekty. Bo rzeczywiście, wiele rzeczy można zdziałać jeśli się chce, jeżeli ma się wokół siebie ludzi chcących zmieniać świat na lepsze. Bo chcieć – to móc. Cieszę się, że w Państwa gronie jest tak wiele osób, które tego entuzjazmu mają dużo i zarażają nim innych. Cieszę się, że ruch senioralny tak dobrze rozwija się w Polsce – mówiła Lidia Geringer de Oedenberg dziękując za przyznane wyróżnienie.

Pani europoseł jest już siódmą osobą uhonorowaną „Trzema Dukatami Mądrości”. Wcześniej numizmat ten otrzymali: Regina Sieradzka, Franciszek Fejdych, Marek Radom, Mirosław Michałowski, Radosław Roszkowski i Grażyna Kunka.

Spotkanie odbyło się w ramach przesuniętych o tydzień uniwersyteckich obchodów Dnia Kobiet, toteż uroczystość poprzedziły dwie prelekcje autorstwa prudnickich historyków, nawiązujące tematyką do kobiet, jako bohaterek tego przedpołudnia.

Najpierw Marcin Husak z Muzeum Ziemi Prudnickiej w interesujący sposób przedstawił przypadki i konsekwencje w prawodawstwie świeckim i kanonicznym z okresu XVII-XVIII wieku rozmaitych występków moralnych, które dokonywały się z czynnym lub biernym udziałem kobiet. Większość tych historii miała miejsce na ziemi opolskiej, czy prudnickiej.

Następnie Franciszek Dendewicz, dyrektor szkoły w Szybowicach przekonywał, że kobieta nie takim marnym puchem jest, przedstawiając wybrane sylwetki pań, które miały największy wpływ na dzieje świata, a następnie poświęcając czas słynnym celebrytkom, nie koniecznie tym współczesnym.

Dodajmy, że w spotkaniu, jak zwykle profesjonalnie prowadzonym przez Marka Karpa, uczestniczyła również grupa animatorek osób starszych z Opolszczyzny: Krystyna Gierok z  Chruścic, Elżbieta Czepil z Nysy (wraz z grupą nyskich seniorów), oraz Gizela Sikora z Myśliny i  Teresa Noczyńska z Jasienia. W przerwach znane melodie śpiewała pani Anna Brzosko.

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....