Prudnik24

Rozmawiano o zbiorniku w Piorunkowicach

25 marca
09:24 2014

Pod koniec lutego odbyło się spotkanie przedstawiciela inwestora z wicemarszałkiem województwa opolskiego oraz dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Przedstawiciel firmy 383 Liger z Liechtensteinu oraz starosta prudnicki przedstawili wicemarszałkowi Antoniemu Konopce i dyrektorowi Zbigniewowi Bahryjowi koncepcję udziału inwestora w projekcie budowy wielozadaniowego zbiornika retencyjnego w okolicach wsi Piorunkowice. Została omówiona procedura co do postępu prac nad tym projektem.

– Pan marszałek wstępnie wyraził zainteresowanie i wsparcie dla tej inicjatywy. Będą potrzebne próbne odwierty, aby potwierdzić obecność złoża, później koncesja na właściwe odwierty, związane ze stwierdzeniem zasobności, a następnie koncesja na wydobycie. Mamy nadzieję, że prace ruszą jeszcze w tym roku – relacjonuje Radosław Roszkowski,

– Spotkanie służyło wstępnemu poznaniu zamiarów inwestora, nie rozmawiano o szczegółach – mówi Zbigniew Bahryj, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

– Wydaje się jednak, że jest to dość nietypowy projekt, dlatego poproszono inwestora o bardziej szczegółowy biznesplan. Jesteśmy zainteresowani, jak będzie on wyglądał, bo wydobycie kruszyw, o którym była mowa, jest z naszego punku widzenia korzystne – dodaje.

Zdaniem szefa WZMiUW, jeżeli inwestycja miałby być realizowana w takim kształcie, w jakim chcą tego inwestor oraz lokalne samorządy, trzeba liczyć się z oporem ekologów.

Głównym założeniem budowy zbiornika, o powierzchni 88 ha, jest zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, których ziemie regularnie są podtapiane. Dodatkowo ma się on stać atrakcją przyciągającą turystów. Podobne inwestycje realizowane są na całym świecie. Dla przykładu w Portugalii do roku 2020 powstanie aż osiem akwenów wielofunkcyjnych.

Gazeta Prudnik24 – numer 183

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook