Prudnik24

Wsparcie dla niepełnosprawnych w PCPR

Marzec 27
08:41 2014

ulotka_Postaw_na_prac_dla_uczestnikowW Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, utworzone zostało E-Centrum – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu – dla osób niepełnosprawnych. Ma pomóc im w wejściu na rynek pracy i pozyskaniu zatrudnienia. Trwa także rekrutacja do projektu systemowego.

Działanie to realizowane jest przez Fundację Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jako dwuletni, ogólnopolski projekt pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców.

Hasło przewodnie projektu to „Postaw na pracę”. Jego głównym celem jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy 2 tys. osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie zatrudnienia przynajmniej dla 400 z nich. Zakłada on zaangażowanie 250 e-Centrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie rekrutuje przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnia minimum 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla jednej grupy. Aktualnie utworzone zostały już trzy grupy.

Działania realizowane są bezpośrednio w lokalnym środowisku osób niepełnosprawnych, we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi grupami działania. Pracownicy ośmiu Oddziałów Regionalnych Fundacji (w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu) prowadzą intensywne działania na terenie całego kraju.

Obecnie trwają prace związane z rekrutacją Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Równolegle prowadzone są działania informacyjno-promocyjne, mające na celu zachęcenie osób niepełnosprawnych do skorzystania z szerokiej oferty szkoleniowej, konsultacji zawodowych i warsztatów realizowanych w e-Centrach. Od początku trwania projektu nawiązano kontakt z ponad 1300 instytucjami i organizacjami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz.

Przedsięwzięcie przynosi korzyści nie tylko osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu. Dołączając do niego, środowiska lokalne, przyczynią się do realizacji polityki społecznej i pomocy osobom wykluczonym społecznie i cyfrowo. Taka współpraca to inwestycja w kapitał ludzki. Pomoc osobom z niepełnosprawnością w zdobyciu kwalifikacji, prowadzi do wzrostu poziomu zatrudnienia, a współpraca z pracodawcami służy rozwojowi lokalnego rynku pracy.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, oraz zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez: szkolenia, kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe. Koszt wsparcia przypadający na jednego Uczestnika w ramach projektu wynosi 9 313, 94 zł. Do projektu zapraszamy osoby: • Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, • Zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców), • Nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, • W wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni). W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z: • Doradztwa zawodowego i prawnego, • Warsztatów umiejętności społecznych, • Indywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej), • Płatnych staży, • Praktyk zawodowych, • Wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy, • Dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki, • Warsztatów wyjazdowych. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do kontaktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, lub pod numerem telefonu: 77 436 47 00 E-Centrum to drugie z działań prowadzonych równolegle przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”, który będzie realizowany w 2014 roku. Rekrutacja potrwa do końca marca.

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook