Prudnik24

Nowa strategia rozwoju gminy Biała

Nowa strategia rozwoju gminy Biała
Lipiec 28
12:47 2014

a_hinderaDo końca lipca mieszkańcy gminy Biała mogą zapoznać się w ramach konsultacji społecznych ze strategią rozwoju swojego obszaru. Plany w niej zawarte są – trzeba przyznać – bogate.

Właśnie opracowana strategia rozwoju gminy Biała ma funkcjonować od 2015 roku, zastępując tę, która działa obecnie. Tego rodzaju dokumenty obowiązują przez sześć lat, stanowią diagnozę problemów danego obszaru, są wskazaniem jego mocnych stron oraz wytyczeniem możliwych dróg rozwoju terenu.

Gmina Biała posiada spory potencjał. Przebiega przez nią droga wojewódzka 414 (ostatnio poprawiono jej stan na odcinku przed Krobuszem), wzdłuż niej funkcjonuje ścieżka rowerowa. Zaangażowanie społeczne mieszkańców przedstawia się dobrze. W Chrzelicach dzieci i młodzież jeżdżą na jednokołowych rowerach, zaś dorośli trenują sztuki walki; w Pogórzu (które weszło do programu Odnowa Wsi) realizowane są projekty takie jak: tworzenie tablic z nazwami nieoficjalnych „dzielnic” miejscowości, budowa siłowni na świeżym powietrzu czy dużego centrum lokalnej aktywności. Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo, a coraz częściej także handel i usługi okołorolnicze, związane ze sprzedażą sprzętu czy pasz.

Jednak, jak stwierdza Dagmara Duchnowska, właścicielka firmy, która przygotowała dla samorządu omawianą strategię – mimo swojego potencjału, gmina jest mało znana w województwie. Z niczym się nie kojarzy. Stworzenie w chrzelickim zamku Centrum Dialogu Kultur spełzło (przynajmniej póki co) na niczym, podobny zabytek na terenie miasta Biała także stoi i popada w ruinę.

Gminę toczy ponadto choroba, w której zresztą nie jest – w skali województwa i kraju – odosobniona. Chodzi oczywiście o kiepskie wskaźniki demograficzne. Teren się wyludnia, czy to ze względu na małą dzietność, czy to z powodu wyjazdów całych rodzin (lub pojedynczych ich członków) za chlebem.

„W ciągu sześciu lat oficjalnie (czyli w rozumieniu faktycznego wymeldowania się) gminę Biała opuściły 584 osoby. To niemal 4 takie sołectwa jak Browiniec Polski, trochę ponad dwie Brzeźnice, prawie pięć Dębin, półtora Ligoty Bialskiej i jeden Śmicz” – czytamy w strategii na stronie 37.

Przybywa osób starszych. Zaczyna się ten czas, kiedy to rynek będzie starał się podążać za potrzebami seniorów. Część z nich doskonale organizuje sobie jesień życia, innych trzeba jakoś rozruszać, wyciągnąć z domu, a nieraz po prostu zaopiekować się nimi, ponieważ dzieci wyjechały do Niemiec za pracą.

Gmina przyjazna seniorom – w tę stronę Biała chciałaby iść. Przekształcanie budynków komunalnych w domy dla seniorów – to przykładowy pomysł. I nie chodzi tu o tzw. domy starców. Ot, lokale dla samodzielnych osób – po prostu lepiej przystosowane do ich potrzeb.

A co z myślą o młodych? Jednym z rozwiązań miałby być inkubator przedsiębiorczości. Jako, że gospodarka w gminie Biała ma charakter – jak wspomniano – głównie rolniczy, ów inkubator miałby właśnie taki profil. Nie będzie to jednak proste przeniesienie wzorców z miasta. Rolnicy nie otrzymają pola po niższej cenie za hektar czy magazynu na pojazdy, gdzie zakup tylu i tylu metrów kwadratowych lepiej się kalkuluje. Inkubator miałby charakter ośrodka badawczego, w którym testowano by, np. rozmaite pasze czy nawozy.

Czy owe pomysły mają szanse realizacji? O ile dobry plan to podobno połowa sukcesu, o tyle później działa już czynnik ludzki. Gdy już strategia po ewentualnych poprawkach zostanie uchwalona przez radę miejską, może być zmieniana; nie ma charakteru wiążącego na śmierć i życie. Sama w sobie nie jest też obowiązkowa – gmina nie musi jej opracowywać, w przeciwieństwie do, np. statutu. W praktyce jednak wiadomo, że posiadanie strategii ma duże znaczenie (często jest ona wręcz niezbędna) w staraniu się o unijne dotacje. Gdy wniosek nie ma umocowania w lokalnym dokumencie strategicznym, może odpaść z przyczyn formalnych.

Nad właściwym realizowaniem strategii będzie czuwało Bialskie Forum Społeczno-Gospodarcze, które zostanie powołane i w którego skład wejdą przedstawiciele świata samorządu, biznesu i organizacji społecznych. Ono to będzie wspierać radnych i urzędników.

A wracając jeszcze do pomysłów na promocję i rozwój gminy Biała – jest ich znaczenie więcej. Jeden z nich to stworzenie targowiska. Nie byłoby ono jednak zwyczajnym tego rodzaju miejscem (z całym oczywiście szacunkiem dla stoisk z rzodkiewką i ziemniakami), ale stanowiłoby promocję wyrobów piekarniczych i cukierniczych, które w gminie Biała prezentują wysoki poziom. Bialscy stratedzy i wizjonerzy nie wykluczają też organizacji pchlego targu na wzór bytomskiego.

A skoro mowa o promujących gminę atrakcjach, zrodził się także pomysł zagospodarowania budynku po kościele ewangelickim. Miałby tam się znaleźć punkt informacji turystycznej, a także nie zabrakłoby ekspozycji związanych z lokalnym rzemiosłem czy sztuką. Obiekt nazywałby się „Stolarnia”, a więc w dalszym ciągu tak samo.

Bialska strategia oparta jest na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jej twórcy unikali centralizacji – sytuacji, w której wszystko skupiałoby się na stolicy, a więc Białej, przy założeniu, że to ona podciągnie cały obszar naokoło. Wyłoniono więc podcentra  – miejscowości leżące w odległości od siebie, mające duży potencjał rozwojowy i będące w stanie pociągnąć sąsiednie sołectwa. Owe podcentra to:  Łącznik, Kolnowice, Grabina, Śmicz, Gostomia i Krobusz.

Miejmy nadzieję, że strategia rozwoju gminy Biała nie okaże się jedynie zbiorem pobożnych życzeń. Póki co, można się z nią zapoznać na www.biala.gmina.pl.

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook