Prudnik24

Prudnicka Rada Seniorów: druga kadencja rozpoczęta

Prudnicka Rada Seniorów: druga kadencja rozpoczęta
17 kwietnia
21:01 2015

W czwartek 1 kwietnia br. odbyła się inauguracyjna sesja powołanej na drugą kadencję Prudnickiej Rady Seniorów. W obradach uczestniczył burmistrz Prudnika.

Rada seniorów pierwszej kadencji działała przez 20 miesięcy. Została powołana w kwietniu 2013 r. na podstawie zarządzenia burmistrza Prudnika, a jej działalność formalnie zakończyła w listopadzie ub.r., wraz z upływem kadencji poprzednich władz samorządowych.

Radę seniorów drugiej kadencji powołano uchwałą Rady Miejskiej z 29 stycznia 2015 r. (na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) i będzie ona działać cztery lata. Zrzesza przedstawicieli 13 organizacji, a jej skład personalny zatwierdzono 24 lutego br. Przypomnijmy, że Prudnicka Rada Seniorów jest organem doradczym samorządu, jej członkowie nie otrzymują diet. Stawia sobie za cel konsultowanie decyzji dotyczących seniorów i lobbowanie na rzecz rozwiązań przyjaznych dla tej grupy wiekowej.

W krótkich słowach burmistrz Franciszek Fejdych zapewnił członków rady o przychylności ze strony władz miejskich i wyraził nadzieję, że dobra współpraca z seniorami będzie kontynuowana. Odpowiadał także na pytania o plany utworzenia w Prudniku domu dziennego pobytu. Jest już wybrana lokalizacja, przy ul. Traugutta (budynek po szkole nr 1), ale potrzeba pieniędzy na jego dostosowanie.

Prowadząca obrady Regina Sieradzka przedstawiła członkom nowej rady najważniejsze osiągnięcia, jakie udało się wypracować podczas pierwszej kadencji działalności. Na pierwszym miejscu z punktu widzenia seniorów stawiana jest inicjatywa przystąpienia Prudnika do sieci miast dobrego życia – Cittaslow. Przewodnicząca przedstawiła harmonogram działań na najbliższe tygodnie, w tym zaplanowaną ocenę Prudnika przez członków stowarzyszenia, a następnie oczekiwane podpisanie umowy stowarzyszeniowej.

Sporo uwagi poświęcono udziałowi w projekcie „Zoom na Rady Seniorów”, w ramach którego udało się znaleźć w finale konkursu i jako jedna z trzech wytypowanych rad w całym kraju uczestniczyć w działaniach wspólnie z grupą partnerów realizujących ten projekt. Efektem współpracy były m.in. przeprowadzone w marcu br. konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni parku miejskiego. Regina Sieradzka omówiła również wyniki ankiety przeprowadzonej przez specjalistów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” wśród członków prudnickich organizacji zrzeszających osoby starsze. Pozyskano wiele informacji na temat sposobów spędzania wolnego czasu, oczekiwań wobec infrastruktury miejskiej.

Inne projekty, zrealizowane dzięki inicjatywom rady seniorów, to m.in. kampania społeczna „Pudełko życia”, w ramach której samorząd zakupił dla osób samotnych i chorych partię oznakowanych pudełek, w których przechowywane są informacje przydatne dla służb medycznych podczas interwencji w nagłych wypadkach. W lokalnych mediach ukazał się również informator „Bezpieczny Senior”, zawierający podstawowe informacje dotyczące działalności placówek służby zdrowia, a także wskazówki, jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych – np. podczas pożaru, czy niebezpiecznych zjawisk pogodowych – jak nie stać się ofiarą przestępstwa.

– Pomysłów jest mnóstwo. Przedyskutujemy je podczas roboczego spotkania. Na pewno będziemy chcieli kontynuować punkty, których nie udało się zrealizować w pierwszej kadencji, która była krótka. Będą to na pewno hasła jak „senior zaradny” i „senior wesoły”. Nasze działania będziemy prowadzić zgodnie z zasadami projektu Cittaslow, w którym uczestniczymy. Kontynuowana będzie współpraca w Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” – które przedstawi nam raport z konsultacji społecznych dotyczących parki miejskiego i z pewnością udzieli kolejnych wskazówek co do dalszej pracy. Mamy ambitne plany. Chcielibyśmy, aby Prudnik był przyjazny – nie tylko dla seniorów, ale wszystkich mieszkańców. Żeby kolejne etapy rewitalizacji miasta wynikały z potrzeb mieszkańców. To, co zrobimy dla siebie, pozostanie dla potomnych – powiedziała nam Regina Sieradzka, przewodnicząca Prudnickiej Rady Seniorów.


 

Prudnicka Rada Seniorów II kadencji:

Edward Bednarski (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),

Kazimiera Birecka (Polski Związek Niewidomych),

Barbara Damszel (Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Prudniku),

Stanisław Derda (Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”),

Stanisław Faber (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego),

Andrzej Góra (Oddział PTTK Prudnik),

Stanisław Isalski (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),

Zofia Bruździak-Kuroczkin (Związek Sybiraków),

Krystyna Lipkowska (Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku),

Krystyna Pich (Prudnicki Ośrodek Kultury),

Regina Sieradzka (Stowarzyszenie Przyjaciół LO w Prudniku),

Stanisław Strap ( Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Prudniku),

Edward Wójtowicz ( Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Prudniku).

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook