Prudnik24

W hołdzie dawnym mieszkańcom Lubrzy

W hołdzie dawnym mieszkańcom Lubrzy
28 listopada
20:12 2015

„Na pamiątkę pierwszym mieszkańcom przybyłym w 1945 roku do Lubrzy z Naprawy i okolic oraz z Kresów Wschodnich. Tym, którzy rozpoczęli zapisywanie kolejnej karty historii parafii św. Jakuba Starszego z przesłaniem dla następnych pokoleń z zachowaniem tradycji kultury. Potomkowie – Parafianie A.D. 2015”. Tak oto głosi napis zamieszczony na tablicy pamiątkowej lubrzańskiego pomnika, który został poświęcony w niedzielę, 8 listopada 2015 podczas uroczystej mszy świętej.

Pomysłodawcą pomnika, który upamiętnia naszych przodków przybyłych do Lubrzy w połowie 1945r. z okolic Naprawy, Łętowni, Jordanowa, Sułkowic i Myślenic, a także osób, które zostały wysiedlone z ówczesnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, był Pan Gustaw Majerek. Pomysł swój przedstawił osobiście wielu mieszkańcom wsi, zbierając tym samym podpisy na liście poparcia, które następnie przekazano radnym gminy. Niestety realizację tego pomysłu odłożono na czas przyszły, choć to właśnie w obecnym, 2015 roku, przypada 70 rocznica wydarzeń z 1945 roku.
Ze względu na powyższe, inicjatywę w tej sprawie przejął nasz proboszcz, ks. Piotr Bałos, który chcąc upamiętnić pierwszych polskich parafian przybyłych na Ziemię Prudnicką w 1945r., sam poszukiwał sponsorów. I udało się. Pierwotnie planowano ustawienie kamiennego obelisku z tablicą pamiątkową, lecz ostatecznie, co zresztą zaproponowane zostało przez Pana Stanisława Kęska, fundatora postumentu, zdecydowano się na obecną formę – księgę z niezapisanymi stronami umieszczoną na kamiennych cokole, z tablicą pamiątkową, którą ufundował pan Kornecki. Księga to symbol historii naszej wsi i parafii, a niezapisane karty symbolizują historię tworzoną przez naszych przodków, nas samych, a także tą, którą będą tworzyć nasi potomkowie.

Na uroczystość poświęcenia zostało zaproszonych wielu gości, przede wszystkim ks. Biskup Andrzej Czaja, który, jak nadmienia ks. proboszcz, z wielką radością przyjął zaproszenie do Lubrzy. Obecni byli również ks. Dziekan Piotr Sznura, ks. proboszcz Alojzy Wojnar z pobliskiej parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie, ks. Jerzy Dworzak – proboszcz parafii w Niemysłowicach i ks. Jerzy Chybicki, który bardzo dobrze znany jest naszym parafianom, gdyż wspomagał lubrzańskich proboszczów w uroczystościach oraz odprawiając msze św. podczas ich nieobecności. Bardzo wielką radością była dla nas wizyta ks. Joachima Krolla, który przez 18 lat był tutaj proboszczem i przez ten czas dokonał dla nas bardzo dużo dobrego – dla naszego kościoła oraz parafii.

Chciałbym tutaj przypomnieć, że historia naszej wsi sięga prawie 800 lat wstecz, kiedy to w czerwcu 1233 po raz pierwszy w najstarszych zachowanych dokumentach mowa jest o Lubrzy. Historia ta jest bardzo bogata w wydarzenia zarówno te pozytywne, jak i negatywne, kiedy to liczne wojny, pożary i powodzie nie oszczędzały mieszkańców tej miejscowości.

My, potomkowie osób przybyłych tutaj począwszy od maja 1945 roku, zapisujemy kolejny rozdział tej księgi – kroniki, do której nawiązuje pomnik, ale pamiętajmy również i o tych, którzy mieszkali w Lubrzy przed 1945 rokiem, ponieważ oni również na pamięć zasługują.

Damian Moskal

Gazeta Prudnik24 – numer 195

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook