Prudnik24

Powstaje krajowa mapa zagrożeń

Powstaje krajowa mapa zagrożeń
Luty 16
17:00 2016

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem obywateli czuwa, obok policji, szereg innych służb i inspekcji.

Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami służb i instytucji, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Aktywna współpraca tych podmiotów oraz ich zaangażowanie znacznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa obywateli. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa i rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. Mapa ta powinna też zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacją różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną – poza danymi statystycznymi – wynikami badań opinii społecznej, a także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Mając na uwadze uzyskane w ten sposób informacje od społeczności lokalnych, traktując je jako podstawowe źródła informacji o zagrożeniach, będą przeprowadzane konsultacje społeczne dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Działania te posłużą do opracowania centralnego narzędzia informatycznego.

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, co oczywiście będzie niezwykle pomocne w tworzeniu „map zagrożeń bezpieczeństwa” w powiecie prudnickim. Wszelkie informacje związane z tym zagadnieniem prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Osoba odpowiedzialna za kontakt: mł. asp. Andrzej Spyrka asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych.

 

Najbliższe spotkania

DATA MIEJSCE GODZINA
16.02.2016 r. Głogówek Winiary ul. 3 Maja 10 9:00
16.02.2016 r. Mionów 53 10:00
16.02.2016 r. Wróblin 8 10:00
16.02.2016 r. Nowe Kotkowice 13 13:00
16.02.2016 r. Ciesznów 5/1 17:00
16.02.2016 r. Kazimierz 30 18:00
16.02.2016 r. Góreczno 10:00
17.02.2016 r. Głogówek Oracze ul. Wielkie Oracze 12 9:00
17.02.2016 r. Chudoba 4 9:00
17.02.2016 r. Racławice Śląskie ul. Ogrodowa 26 10:00
17.02.2016 r. Zwiastowice 15 10:00
17.02.2016 r. Urząd Gminy Głogówek ul. Rynek 1 12:00
17.02.2016 r. Dzierżysławice 72 13:00
17.02.2016 r. Szonów 47 15:00
17.02.2016 r. Mochów 2 17:00
18.02.2016 r. Kierpień 70 10:00
18.02.2016 r. Zawada ul. Słysów 10 16:00

 

About Author

Redakcja

Redakcja

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....