Prudnik24

Powstaje krajowa mapa zagrożeń

Powstaje krajowa mapa zagrożeń
Luty 16
17:00 2016

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem obywateli czuwa, obok policji, szereg innych służb i inspekcji.

Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami służb i instytucji, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Aktywna współpraca tych podmiotów oraz ich zaangażowanie znacznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa obywateli. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa i rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. Mapa ta powinna też zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacją różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną – poza danymi statystycznymi – wynikami badań opinii społecznej, a także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Mając na uwadze uzyskane w ten sposób informacje od społeczności lokalnych, traktując je jako podstawowe źródła informacji o zagrożeniach, będą przeprowadzane konsultacje społeczne dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Działania te posłużą do opracowania centralnego narzędzia informatycznego.

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, co oczywiście będzie niezwykle pomocne w tworzeniu „map zagrożeń bezpieczeństwa” w powiecie prudnickim. Wszelkie informacje związane z tym zagadnieniem prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Osoba odpowiedzialna za kontakt: mł. asp. Andrzej Spyrka asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych.

 

Najbliższe spotkania

DATA MIEJSCE GODZINA
16.02.2016 r. Głogówek Winiary ul. 3 Maja 10 9:00
16.02.2016 r. Mionów 53 10:00
16.02.2016 r. Wróblin 8 10:00
16.02.2016 r. Nowe Kotkowice 13 13:00
16.02.2016 r. Ciesznów 5/1 17:00
16.02.2016 r. Kazimierz 30 18:00
16.02.2016 r. Góreczno 10:00
17.02.2016 r. Głogówek Oracze ul. Wielkie Oracze 12 9:00
17.02.2016 r. Chudoba 4 9:00
17.02.2016 r. Racławice Śląskie ul. Ogrodowa 26 10:00
17.02.2016 r. Zwiastowice 15 10:00
17.02.2016 r. Urząd Gminy Głogówek ul. Rynek 1 12:00
17.02.2016 r. Dzierżysławice 72 13:00
17.02.2016 r. Szonów 47 15:00
17.02.2016 r. Mochów 2 17:00
18.02.2016 r. Kierpień 70 10:00
18.02.2016 r. Zawada ul. Słysów 10 16:00

 

Gazeta Prudnik24 – numer 133

Reklama

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook