Prudnik24

Jubileusz 10-lecia SOWN „BUKOWY LAS”

Jubileusz 10-lecia SOWN „BUKOWY LAS”
Luty 17
14:00 2016

Członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las” 28 listopada 2015 roku świętowali Jubileusz 10 – lecia istnienia Stowarzyszenia.

Przy wspólnym stole spotkali się członkowie stowarzyszenia, darczyńczy oraz osoby współpracujące z organizacją. Na początku uroczystości Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych oraz Zbigniew Kosiński  podzielili się swoimi refleksjami na temat funkcjonowania stowarzyszenia, gdyż 10 lat temu  powoływali je do życia. Wskazali, iż była to niezwykle istotna decyzja, dzięki której we wsi zrealizowano wiele cennych inicjatyw. Dziś, z perspektywy czasu, są pozytywnie zaskoczeni faktem, iż stowarzyszenie zatrudnia do pracy osoby i zyskało miano profesjonalnej organizacji, która prowadzi wszechstronną działalność.

Zaangażowanie ludzi w realizację celów statutowych jest niezwykle istotne, gdyż bez aktywnych członków stowarzyszenie nie miałoby racji bytu. Stowarzyszenie wiejskie ma swoją specyfikę i jest w obecnym czasie niezbędne, by móc prawidłowo realizować zadania na rzecz lokalnej społeczności. Lider Odnowy Wsi – Małgorzata Szewczuk przybliżyła rys historyczny organizacji i zaakcentowała najdonioślejsze dokonania Bukowego Lasu, tj. utworzenie Publicznego Stowarzyszeniowego Publicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”, czy realizacje projektów ze środków odnowy wsi oraz w ramach dotacji zadań publicznych. Popularność strony internetowej oraz zorganizowanie wielu uroczystości i wydarzeń uznała za sukces organizacji.  Działania podejmowane przez naszą organizację doceniono na łamach Gazety Sołeckiej oraz na lokalnym gruncie.

Prezes Stowarzyszenia – Magdalena Dobrzyniecka wraz ze swym zastępcą- Arturem Domagałą ofiarowała dyplomy i kwiaty w ramach podziękowań za poświęcony czas i okazane wsparcie. Na dyplomie widniała adnotacja, iż zaangażowanie jest bezcennym darem, który wyzwala w nas chęć dalszego działania. Warto dodać, że wiele czasu należy poświęcić, by stowarzyszenie działało prawidłowo. Słowa uznania adresowane były pod adresem obecnego Zarządu. Darczyńcy wspierający SOWN odebrali podziękowania za dotychczasową współpracę. Małgorzacie Szewczuk przyznano zaś tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las”, ponieważ, jak zapisano na dyplomie gratulacyjnym, „Stowarzyszenie może zawsze liczyć na jej wsparcie, dobre słowo, uczestnictwo we wszystkich pomysłach, które często sama inicjuje. Radosnemu świętowaniu towarzyszyła degustacja okolicznościowego tortu oraz wspólna zabawa taneczna.

Więcej na www.niemyslowice.info

 

Małgorzata Szewczuk

Gazeta Prudnik24 – numer 167

Reklama

Reklama

Reklama

 

 

 

 

 

 

Facebook