Prudnik24

Otrzymali stypendia

Otrzymali stypendia
Marzec 13
16:48 2016

W czwartek 3 marca najzdolniejsi uczniowie i sportowcy szkół ponadgimnazjalnych powiatu prudnickiego odebrali z rąk starosty prudnickiego stypendia za I semestr roku szkolnego 2015/2016.

Wyróżnieni zostali:

1/ za osiągnięcia w nauce i średnią ocen co najmniej 5,0: Arkadiusz Bochenek, Miłosz Gajowczyk, Karol Womperski, Paweł Kuchta, Monika Hamerla, Adrianna Hübner, Kinga Napiórkowska, Simona Jurkowska, Dominika Puchała, Artur Simon, Jakub Flak, Klaudia Lakotta – wszyscy z I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku, Sarah Czaja  i Dominika Schirmeisen – obie z Technikum Nr 2 w Prudniku;

2/ za szczególne osiągnięcia sportowe i  dobre wyniki w nauce : Olimpia Kowszyn i Paulina Drohomirecka  z  II  Liceum Ogólnokształcącego  w Prudniku.

Starosta Radosław Roszkowski pogratulował nagrodzonej młodzieży za szczególne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe.  Wyraził zadowolenie i dumę z faktu, iż w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat, uczy się wielu wybitnych uczniów i sportowców reprezentujących nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Życzył, aby stypendium było motywacją do dalszego rozwoju, doskonalenia wiedzy i umiejętnośc,i a przede wszystkim bodźcem do dalszej pracy, do realizacji własnych aspiracji.  Wyraził nadzieję na kolejne wspaniałe sukcesy sportowe oraz osiągnięcia edukacyjne naszej młodzieży.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów prowadzących, za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych ludzi.

W spotkaniu, obok starosty udział wzięli: naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, wicedyrektor Małgorzata Kijora-Mormul  oraz Aneta Krupa-Prusko z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz rodzice.

Gratulacje należą się wszystkim wyróżnionym !

Gazeta Prudnik24 – numer 130

Reklama

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook