Prudnik24

Co z sześciolatkami? Informacje dla rodziców

Co z sześciolatkami? Informacje dla rodziców
Marzec 25
17:45 2016

Posłanka na Sejm Katarzyna Czochara przesłała naszej redakcji materiały dotyczące reformy  szkolnictwa w zakresie posyłania do szkół sześciolatków. Poniżej publikujemy całość otrzymanego przez posłankę tekstu.

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do realizacji zmiany ustawy o systemie oświaty i 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ją uchwalił.

W związku z licznymi niejasnościami, jakie narosły wokół  rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na  stronie www.men.gov.pl/pdr poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”.

Poniżej zamieszamy najważniejsze zmiany, jakie wchodzą w życie:

  • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
  • Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  • Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

  • Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymuje wiele pytań, tak od rodziców jak i nauczycieli, poniżej przytaczamy przykładowe dwa z najczęściej się powtarzających.

 1.Chciałabym się dowiedzieć, czy moja córka urodzona w 2010 r. może iść do pierwszej klasy bez żadnych orzeczeń psychologicznych?

Odpowiedź: Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej pod warunkiem:

– korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej albo

– posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

W związku z powyższym, jeśli Pani córka (urodzona w 2010 r.) w roku szkolnym 2015/2016 – jako 5-latka – realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, będzie mogła na Pani wniosek uczęszczać do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 bez opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2.Mam w klasie trzech uczniów, których rodzice zdecydowali o tym, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie pierwszej jeszcze raz. Jakie dokumenty muszą złożyć?

Odpowiedź: Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzice powinni złożyć wniosek do 31 marca 2016 r. na ręce dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

W przypadku dalszych pytań i wątpliwości z Państwa strony dotyczących edukacji dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do kontaktu z  pracownikami, którzy odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania i wyjaśnią wszelkie niejasności. Jak informuje Departament Informacji i Promocji MEN, pytania można zadawać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod numerami telefonów:

  • 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
  • 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
  • 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
  • 22 34 74 419 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

lub za pośrednictwem formularza ze strony: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rodzicu-6-latka-decyduj-sam-o-edukacji-swojego-dziecka.html

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą przydatne, przybliżą Państwu założenia nowej ustawy i pomogą w podjęciu tak ważnych decyzji jak edukacja dzieci.

Fot. tapetos.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 121

Reklama

Reklama

ReklamyFacebook

Komentarze

Luk

Próg może i zwiększa bezpieczenstwo ale za to może pogorszyć zdrowie. Mianowicie auta hamujące...

Starostwo informuje w internecie a oznakowania brak. 14.11.2017 większość kierowców musiała zawracać spod wiaduktu...

Dla takich tekstów lubie czytac ten portal...

Dla takich tekstów lubie czytac ta strone...