Prudnik24

Co z sześciolatkami? Informacje dla rodziców

Co z sześciolatkami? Informacje dla rodziców
Marzec 25
17:45 2016

Posłanka na Sejm Katarzyna Czochara przesłała naszej redakcji materiały dotyczące reformy  szkolnictwa w zakresie posyłania do szkół sześciolatków. Poniżej publikujemy całość otrzymanego przez posłankę tekstu.

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do realizacji zmiany ustawy o systemie oświaty i 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ją uchwalił.

W związku z licznymi niejasnościami, jakie narosły wokół  rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na  stronie www.men.gov.pl/pdr poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”.

Poniżej zamieszamy najważniejsze zmiany, jakie wchodzą w życie:

  • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
  • Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  • Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej,

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

  • Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymuje wiele pytań, tak od rodziców jak i nauczycieli, poniżej przytaczamy przykładowe dwa z najczęściej się powtarzających.

 1.Chciałabym się dowiedzieć, czy moja córka urodzona w 2010 r. może iść do pierwszej klasy bez żadnych orzeczeń psychologicznych?

Odpowiedź: Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej pod warunkiem:

– korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej albo

– posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

W związku z powyższym, jeśli Pani córka (urodzona w 2010 r.) w roku szkolnym 2015/2016 – jako 5-latka – realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, będzie mogła na Pani wniosek uczęszczać do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 bez opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2.Mam w klasie trzech uczniów, których rodzice zdecydowali o tym, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie pierwszej jeszcze raz. Jakie dokumenty muszą złożyć?

Odpowiedź: Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzice powinni złożyć wniosek do 31 marca 2016 r. na ręce dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

W przypadku dalszych pytań i wątpliwości z Państwa strony dotyczących edukacji dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do kontaktu z  pracownikami, którzy odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania i wyjaśnią wszelkie niejasności. Jak informuje Departament Informacji i Promocji MEN, pytania można zadawać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod numerami telefonów:

  • 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
  • 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
  • 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
  • 22 34 74 419 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

lub za pośrednictwem formularza ze strony: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rodzicu-6-latka-decyduj-sam-o-edukacji-swojego-dziecka.html

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą przydatne, przybliżą Państwu założenia nowej ustawy i pomogą w podjęciu tak ważnych decyzji jak edukacja dzieci.

Fot. tapetos.pl

About Author

Maciej Dobrzański

Maciej Dobrzański

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....