Prudnik24

Matura 2016: Prudnik nieźle, gorzej w Głubczycach

Matura 2016: Prudnik nieźle, gorzej w Głubczycach
Sierpień 03
07:53 2016

Według wstępnych wyników tegorocznych egzaminów maturalnych, w powiecie prudnickim wyniki dorównywały średnim wskaźnikom dla całego województwa. Gorzej było w powiecie głubczyckim, gdzie zdawalność należała do najniższych na Opolszczyźnie.

Według danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, w maju br. do egzaminu maturalnego przystąpiło na Opolszczyźnie 6209 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących i techników.

Obowiązkowe dla wszystkich tegorocznych absolwentów szkól średnich były egzaminy:

– pisemne – z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego (nowożytnego).

– ustne – z języka polskiego i wybranego języka obcego.

– w szkołach lub oddziałach z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, obowiązkowy był także ustny i pisemny egzamin z danego języka.

– absolwentów szkół ponadgimnazjalnych obowiązywał także egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Według wstępnych danych OKE we Wrocławiu, w powiecie prudnickim do egzaminu maturalnego przystąpiło 305 osób – 190 w liceach i 115 w technikach (zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych). Maturę zdało 239 osób (159 w liceach i 80 w technikach), co oznacza, że zdawalność dla poszczególnych typów szkół wyniosła odpowiednio 83,7% oraz 69,6%. Ogółem w powiecie prudnickim egzamin zdało 78,4% przystępujących.

Są to wyniki nieznacznie gorsze od średnich dla całego województwa, w którym zdawalność w liceach wyniosła 84,2%, w technikach 72,1%, a ogółem kształtowała się na poziomie 79%.

Na tym tle wyraźnie gorzej wypadł powiat głubczycki, w którym średnia zdawalność matury to jedynie 64%, w tym 78,7% to wynik zdających w liceach, w technikach natomiast wskaźnik ten wyniósł tylko 31,4%.

Najlepiej w województwie maturę zdawali uczniowie w Opolu, a także w powiecie strzeleckim, gdzie średnia zdawalność przekraczała 85% w liceach było to odpowiednio 91,4% i 90%, a w technikach 82,5% i 78,8%.

Pełne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych (w tym wyniki egzaminów poprawkowych) mają być opublikowane 12 września br.

Gazeta Prudnik24 – numer 140

Reklama

Reklama

 

 

 

 

 

Reklamy

Facebook