Prudnik24

Matura 2016: Prudnik nieźle, gorzej w Głubczycach

Matura 2016: Prudnik nieźle, gorzej w Głubczycach
Sierpień 03
07:53 2016

Według wstępnych wyników tegorocznych egzaminów maturalnych, w powiecie prudnickim wyniki dorównywały średnim wskaźnikom dla całego województwa. Gorzej było w powiecie głubczyckim, gdzie zdawalność należała do najniższych na Opolszczyźnie.

Według danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, w maju br. do egzaminu maturalnego przystąpiło na Opolszczyźnie 6209 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących i techników.

Obowiązkowe dla wszystkich tegorocznych absolwentów szkól średnich były egzaminy:

– pisemne – z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego (nowożytnego).

– ustne – z języka polskiego i wybranego języka obcego.

– w szkołach lub oddziałach z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, obowiązkowy był także ustny i pisemny egzamin z danego języka.

– absolwentów szkół ponadgimnazjalnych obowiązywał także egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Według wstępnych danych OKE we Wrocławiu, w powiecie prudnickim do egzaminu maturalnego przystąpiło 305 osób – 190 w liceach i 115 w technikach (zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych). Maturę zdało 239 osób (159 w liceach i 80 w technikach), co oznacza, że zdawalność dla poszczególnych typów szkół wyniosła odpowiednio 83,7% oraz 69,6%. Ogółem w powiecie prudnickim egzamin zdało 78,4% przystępujących.

Są to wyniki nieznacznie gorsze od średnich dla całego województwa, w którym zdawalność w liceach wyniosła 84,2%, w technikach 72,1%, a ogółem kształtowała się na poziomie 79%.

Na tym tle wyraźnie gorzej wypadł powiat głubczycki, w którym średnia zdawalność matury to jedynie 64%, w tym 78,7% to wynik zdających w liceach, w technikach natomiast wskaźnik ten wyniósł tylko 31,4%.

Najlepiej w województwie maturę zdawali uczniowie w Opolu, a także w powiecie strzeleckim, gdzie średnia zdawalność przekraczała 85% w liceach było to odpowiednio 91,4% i 90%, a w technikach 82,5% i 78,8%.

Pełne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych (w tym wyniki egzaminów poprawkowych) mają być opublikowane 12 września br.

Gazeta Prudnik24 – numer 124

Reklama

Reklama

Reklamy

Facebook

Komentarze

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,...

Moje stwierdzenie będzie bardzo przykre ale powodowane własnymi doświadczeniami. Wszystkie sprawy będą umorzone z...

Xyz

Ludzie maja pilnować swoich aut ? A od czego mamy policję !? Czy naprawdę...

kurwa kamere macie! psy!...