Prudnik24

Nowa publikacja o Prudniku

Nowa publikacja o Prudniku
02 października
20:31 2016

Prudnik w średniowieczu – studia nad początkami miasta” – to tytuł pracy zbiorowej pod redakcją Wojciecha Dominiaka, która ukazała się w tym miesiącu. Publikacja sfinansowana została ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2016 pt. „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Książka to bardzo schludnie (twarda oprawa) wydany zbiór artykułów dotyczących kształtowania się życia na terenie Prudnika na początku średniowiecza, na tle kolonizacji mającej miejsce na pograniczu śląsko-czesko-morawskim w drugiej połowie XII wieku. Osobny wątek stanowi w publikacji temat prudnickiego zamku (którego pozostałością jest Wieża Woka). Autorzy dotykają tu także innych tematów: początków osadnictwa na Ziemi Prudnickiej we wczesnym średniowieczu, związków miasta z książętami opolskimi, czy dokumentów mówiących o Prudniku, a zachowanych w Archiwum Państwowym w Opolu. W książce nie mogło zabraknąć też odniesienia do zabytków z tego okresu, jaki zgromadziło Muzeum Ziemi Prudnickiej. Tu sprawę przybliża jego dyrektor Wojciech Domianiak. Jak pisze on we wstępie: „Wychodząc naprzeciw potrzebie poznania najdawniejszych dziejów miasta (…) Muzeum Ziemi Prudnickiej zorganizowało konferencję naukową z związku z 760 rocznicą początków Prudnika, która to rocznica stała się okazją do dyskusji naukowej.” Książka jest więc właśnie efektem mającej miejsce jesienią 2015 roku konferencji, gdzie wypowiadają się jej uczestnicy. I nowym, bogatym źródłem wiedzy o naszej małej ojczyźnie.

Publikację można nabyć bezpłatnie. W muzeum znajduje się jeszcze kilka egzemplarzy, chętni więc powinni skontaktować się z placówką.

Gazeta Prudnik24 – numer 203

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

Facebook