Prudnik24

Głogówek przygotowuje się do rewitalizacji

Głogówek przygotowuje się do rewitalizacji
Listopad 20
20:20 2016

Głogówecki ratusz przygotował mapę pokazującą obszary objęte planami rewitalizacji miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2015-2023 stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji.

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin.

Dzięki zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w postaci podjęcia odpowiednich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, podwyższona zostanie jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru gminy. Ponadto uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego przez Gminę i inne podmioty zewnętrzne (takie jak: fundacje, stowarzyszenia, kościoły, przedsiębiorców).

Jednym z pierwszych etapów przygotowania tego dokumentu było zdefiniowanie potrzeb, a także wskazanie obszaru, który będzie obszarem rewitalizacji Gminy Głogówek. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do konsultacji wskazanego obszaru i aktywne uczestnictwo w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez przekazanie informacji zawartych w kwestionariuszu.

Wynikiem tych prac jest przedstawienie do konsultacji mapy proponowanych obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji, a także zebranie dodatkowych informacji na temat pilnowanych działań na terenie Gminy Głogówek oraz opinii do opracowanego zakresu prac.

W planach sa m.in. dalsze prace na głogóweckim zamku, rewitalizacja starówki, muzeum, kościołów – parafialnego i franciszkanów, ratusza i parku. Magistrat zaplanował też działania w innych gminnych miejscowościach, jak np. Raclawicach Śląskich, Mochowie, Rzepczach, Głogowcu, czy Starych Kotkowicach.

Gazeta Prudnik24 – numer 149

Reklama

Reklama

 

 

 

 

 

Reklamy

Facebook