Prudnik24

Umowa podpisana! Będą miliony dla naszych samorządów

Umowa podpisana! Będą miliony dla naszych samorządów
Grudzień 28
20:34 2016

Piątkowe popołudnie 2 grudnia br. zaowocowało podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczna, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Uroczyste przekazanie umów miało miejsce w Prudnickim Ośrodku Kultury w obecności Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Na realizację zadania powiat głubczycki oraz partnerzy pozyskali ponad 21 mln złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 18 mln złotych. Przygotowanie dokumentacji do projektu, który swoim zakresem obejmie powiat głubczycki z gminą Głubczyce, gminą Kietrz i gminą Branice oraz gminy Prudnik i Głuchołazy, trwało kilka lat.

Projekt ma na celu rewitalizację miejsc, które stanowią dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze a tym samym zwiększenie ich atrakcyjności turystycznej.

Jak powiedział Marszałek Andrzej Buła „ten projekt jest ważny zarówno dla mieszkańców regionu, jak i gości, którzy nas odwiedzają. Jest nie tylko duży, ale i ciekawy pod względem poprawy atrakcyjności regionu i oferty sportowej, rekreacyjnej oraz przypomnienia ciekawej historii Gór Opawskich”

Część projektu, który zrealizuje powiat głubczycki będzie polegała na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Żeromskiego oraz Alei Lipowej w Głubczycach. W ramach tego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ścieżki pieszej, pieszo-rowerowej oraz oznaczona trasa rowerowa, zostanie wymieniona warstwa ścieralna jezdni na odcinku ok. 2,3 km. W celu poprawy bezpieczeństwa zostanie oświetlona aleja spacerowa wraz z usytuowaniem elementów tzw. małej architektury typu ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Zmodernizowana zostanie również droga powiatowa na odcinku od ul. Żeromskiego w m. Głubczyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214O oraz na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1244O do miejscowości Głubczyce. Wszystkie te działania mają na celu poprawę dostępu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów przygranicznych oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych, jak i zmotoryzowanych a także dostosowaniu terenu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach projektu planujemy wykonanie aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i smartfony, która będzie pełniła funkcję informatora turystycznego z planerem wycieczek zawierającym niezbędne informacje o dziedzictwie kulturowym objętym projektem.

Cały projekt zostanie sfinalizowany w roku 2019, natomiast część którą będzie realizować Starostwo Powiatowe w Głubczycach zakończy się w 2017 roku.

Za: powiatglubczycki.pl

Od redakcji

W ramach tego samego programu gmina Prudnik otrzyma 4,7 mln. zł. dofinansowania. Środki mają zostać przekazane na modernizacje terenów Parku Miejskiego, tzw. „Małpiego Gaju” oraz tereny Koziej Góry, które nabiorą autentycznie turystycznego i rekreacyjnego charakteru. W Głuchołazach natomiast prace obejmą dalszą modernizację Parku Zdrojowego.

Gazeta Prudnik24 – numer 137

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook