Prudnik24

Rynek pracy ‚2016: bezrobocie w dół, ale…

Rynek pracy ‚2016: bezrobocie w dół, ale…
Luty 19
13:33 2017

Przez ostatnie dwa lata ubywało zarejestrowanych przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotnych na naszym terenie. Mimo to zjawisko to wciąż jest problemem mieszkańców powiatu prudnickiego.

Na koniec 2016 r. w powiecie prudnickim, wg. danych PUP, zarejestrowanych było 2388 bezrobotnych, podczas gdy rok wcześniej było ich 2689, a w grudniu 2014 r. – 3237. Widać zatem, że choć liczby świadczą o wciąż aktualnym problemie zjawiska bezrobocia na naszym terenie, to jednak na przestrzeni minionych 2 lat sytuacja wyraźnie się poprawiła.

W strukturze bezrobocia na koniec 2016 r. lekko przeważały kobiety (53%), ponad jedną trzecią (35,3%) stanowiły osoby bez kwalifikacji zawodowych, a długotrwale bezrobotni – 60,5%. Wśród zarejestrowanych przeważają mieszkańcy miast (60,7%), względem osób zamieszkałych na wsi (39,3%). W ciągu minionego roku dość wyraźnie zwiększył się odsetek bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku – w grudniu ub.r. było to 12,2% zarejestrowanych bezrobotnych (292 osoby), podczas, gdy na koniec 2014 r. wynosił on 9,1% (295 osób), a w grudniu 2015 tylko 8,6% (232 osoby).

Pod względem struktury wiekowej najwyższe bezrobocie panowało w grupie osób „50+”. Dodatkowo odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia wzrósł z 26,8% w 2014 r, do 30,0% w grudniu 2015 i 31,2% na koniec roku 2016 (choć w liczbach bezwzględnych jest  to spadek – odpowiednio z 867 do 806 i następnie 746 osób w tej grupie). Osoby do 30 roku życia stanowiły 26,7% (a rok wcześniej 28,7%). Najniższa skala zjawiska dotyczy młodzieży w wieku do 25 lat – 13,4%, podczas gdy na koniec 2015 r. – 15,1%, a w grudniu 2014 – 17,9% – widać zatem spadający poziom bezrobocia wśród osób młodych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Prudniku i okolicach pozostaje mimo to trudna. Duże nadzieje wiązane są z deklaracjami amerykańskiej firmy Henniges Automotive, która miałaby zatrudnić w swoim prudnickim zakładzie docelowo nawet 500 osób. Na razie, po uruchomieniu tutejszego oddziału we wrześniu 2016, r., pracę w nim znalazło ponad 50 osób.

Do tematu rynku pracy powrócimy w kolejnym wydaniu Gazety Prudnik24.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 124

Reklama

Reklama

Reklamy

Facebook

Komentarze

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,...

Moje stwierdzenie będzie bardzo przykre ale powodowane własnymi doświadczeniami. Wszystkie sprawy będą umorzone z...

Xyz

Ludzie maja pilnować swoich aut ? A od czego mamy policję !? Czy naprawdę...

kurwa kamere macie! psy!...