Prudnik24

Rynek pracy ‚2016: jeszcze o bezrobociu w latach poprzednich

Rynek pracy ‚2016: jeszcze o bezrobociu w latach poprzednich
Marzec 05
14:16 2017

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, wg. danych Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, ostatnie dwa lata były okresem wyraźnego spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia w powiecie prudnickim. Dziś kolejna porcja statystyk, również z poszczególnych gmin powiatu.

 Poprzednio więcej uwagi poświęciliśmy analizie struktury bezrobocia w powiecie prudnickim, dla poszczególnych grup wiekowych, a także wskazując jaki jest odsetek m.in.: długotrwale bezrobotnych,osób bez kwalifikacji zawodowych, czy bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku.

Dodajmy jeszcze, że na koniec grudnia 2016 r. odnotowano najniższą liczbę osób bezrobotnych w powiecie prudnickim w latach 2004-2016 (2388 osób). Do tej pory najlepszy pod tym względem był rok 2008 (2608 bezrobotnych na koniec grudnia), a najgorzej sytuacja wyglądała w latach: 2004-2006 (wzrost z 3992 do 4141 osób), oraz 2013 (3766 bezrobotnych na koniec roku).

Dane te są zasadniczo zbieżne ze zmianą wartości stopy bezrobocia, która od 2013 roku systematycznie spadała, zarówno w kraju, województwie, jak i powiecie. Tym co, niestety, odróżnia m.in. Opolszczyznę i Ziemię Prudnicką jest znacznie wyższy poziom bezrobocia na naszym terenie, podczas, kiedy województwo jest bardzo blisko znacznie niższej średniej krajowej.

Przykładowo w końcu 2013 r. notowano w powiecie rekordowo wysoką stopę bezrobocia na poziomie 20,4%, tymczasem w województwie było to jedynie 14,2%, a w kraju 13,4%. Pod koniec 2016 r. wszędzie notowano rekordowo niską stopę bezrobocia, tyle że jeśli w całym kraju wyniosła ona 8,3%, a w woj. opolskim 9%, to w powiecie prudnickim już 13,6% (poszczególne wartości w latach przedstawione są na wykresie).

Analizując liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu, najwyższa jest ona w gm. Prudnik, a wyraźnie niższa w Głogówku, Białej i Lubrzy, co częściowo odpowiada potencjałowi demograficznemu wymienionych gmin. Na zakończenie roku 2016 w gminie Prudnik było 1417 bezrobotnych, podczas gdy w gm. Głogówek już tylko 431, a w gminach Biała i Lubrza odpowiednio 320 i 220. Biorąc jednak pod uwagę około dwukrotnie niższe zaludnienie gminy Głogówek względem gminy Prudnik, proporcje w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych są już zdecydowane inne, na korzyść Głogówka. Z kolei na terenie wyraźnie najniżej zaludnionej gm. Lubrza (wg. Wikipedii w 2006 r. liczyła niecałe 4,5 tys. mieszkańców) pod koniec ub.r. zamieszkiwało jedynie o 100 osób bezrobotnych mniej, niż znacznie bardziej zaludnionej gminie Biała (wg. Wikipedii w 2006 r. liczyła prawie 11,6 tys. mieszkańców), co świadczy, że problem bezrobocia bardziej dotyka gminę Lubrza.

W celu łagodzenia skutków bezrobocia prudnicki PUP prowadzi działania m.in. w zakresie promocji zatrudnienia, jak i  aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych. Szerzej na ten temat w kolejnym wydaniu Gazety Prudnik24.

 

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....