Prudnik24

Prezes wodociągów wyjaśnia kwestię podwyżek

Prezes wodociągów wyjaśnia kwestię podwyżek
Marzec 08
22:01 2017

Zwróciliśmy się z prośbą do prezesa prudnickiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Pawła Kaweckiego o przedstawienie powodów wprowadzenia od 1 marca br. wnioskowanych przez ZWiK nowych, wyższych stawek za wodę i ścieki komunalne.

 Jak wyjaśnił nam prezes ZWiK, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 2006 r., przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając:

1) koszty eksploatacji i utrzymania (w tym: amortyzacji lub odpisy umorzeniowe, podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, opłaty za korzystanie ze środowiska).

2) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;

3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;

4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

5) należności nieregularne;

6) marżę zysku.

 

Odnosząc się do ostatniego składnika – marży zysku – Paweł Kawecki precyzuje:

„Marża zysku 0,5 % – to środki na rozwój i inwestycje – czyli w roku przyszłym powinniśmy wykonać inwestycji za ok 55 tys. zł – planujemy kilkaset tysięcy – w tym wykonanie sieci wodociągowych na terenie Łąki Prudnickiej i Moszczanki , rozbudowa w ul. Nyskiej , rozbudowa w rejonie ul. Soboty , a także rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Ponadto zamierzamy przeprowadzić termomodernizację dwóch naszych obiektów – co pozwoli również w latach kolejnych ograniczyć nie tylko koszty energii, ale również zatrudnienie.”

Prezes ZWiK zwraca również uwagę na znaczące koszty remontów sieci wodociągowej.

„Zarówno w tym roku , jak i w poprzednim – poza planem, mając na względzie możliwość wyłączenia z ruchu w nieodległej przyszłości mostu w ciągu ulicy Batorego – intensywnie remontowaliśmy sieci w rejonie ulicy Kolejowej i Nyskiej, aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia awarii w tym ciągu komunikacyjnym w czasie, kiedy będzie to jedyna arteria łącząca obie części miasta. W roku 2016 wykonaliśmy tam modernizacji i remontów na ponad 700 tys zł, jeszcze w tym roku musimy ponieść nakłady w wysokości ok 200 tys zł, aby ten ciąg komunikacyjny nie był przez nas blokowany w czasie remontu mostu w ul. Batorego. Ponadto, zgodnie z uchwalonym przez radnych Rady Miejskiej „Wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”, w roku bieżącym wymieniamy sieci wodociągowe z azbestocementu.”

 

Paweł Kawecki zwraca również uwagę, że koszty inwestycji rozliczane są inaczej, niż koszty remontów, które co do zasady obciążają okres w którym zostały poniesione, a obsługę finansową wcześniej wykonanych inwestycji ZWiK również musi prowadzić.

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....