Prudnik24

Prezes wodociągów wyjaśnia kwestię podwyżek

Prezes wodociągów wyjaśnia kwestię podwyżek
Marzec 08
22:01 2017

Zwróciliśmy się z prośbą do prezesa prudnickiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Pawła Kaweckiego o przedstawienie powodów wprowadzenia od 1 marca br. wnioskowanych przez ZWiK nowych, wyższych stawek za wodę i ścieki komunalne.

 Jak wyjaśnił nam prezes ZWiK, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 2006 r., przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając:

1) koszty eksploatacji i utrzymania (w tym: amortyzacji lub odpisy umorzeniowe, podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, opłaty za korzystanie ze środowiska).

2) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;

3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;

4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

5) należności nieregularne;

6) marżę zysku.

 

Odnosząc się do ostatniego składnika – marży zysku – Paweł Kawecki precyzuje:

„Marża zysku 0,5 % – to środki na rozwój i inwestycje – czyli w roku przyszłym powinniśmy wykonać inwestycji za ok 55 tys. zł – planujemy kilkaset tysięcy – w tym wykonanie sieci wodociągowych na terenie Łąki Prudnickiej i Moszczanki , rozbudowa w ul. Nyskiej , rozbudowa w rejonie ul. Soboty , a także rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Ponadto zamierzamy przeprowadzić termomodernizację dwóch naszych obiektów – co pozwoli również w latach kolejnych ograniczyć nie tylko koszty energii, ale również zatrudnienie.”

Prezes ZWiK zwraca również uwagę na znaczące koszty remontów sieci wodociągowej.

„Zarówno w tym roku , jak i w poprzednim – poza planem, mając na względzie możliwość wyłączenia z ruchu w nieodległej przyszłości mostu w ciągu ulicy Batorego – intensywnie remontowaliśmy sieci w rejonie ulicy Kolejowej i Nyskiej, aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia awarii w tym ciągu komunikacyjnym w czasie, kiedy będzie to jedyna arteria łącząca obie części miasta. W roku 2016 wykonaliśmy tam modernizacji i remontów na ponad 700 tys zł, jeszcze w tym roku musimy ponieść nakłady w wysokości ok 200 tys zł, aby ten ciąg komunikacyjny nie był przez nas blokowany w czasie remontu mostu w ul. Batorego. Ponadto, zgodnie z uchwalonym przez radnych Rady Miejskiej „Wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”, w roku bieżącym wymieniamy sieci wodociągowe z azbestocementu.”

 

Paweł Kawecki zwraca również uwagę, że koszty inwestycji rozliczane są inaczej, niż koszty remontów, które co do zasady obciążają okres w którym zostały poniesione, a obsługę finansową wcześniej wykonanych inwestycji ZWiK również musi prowadzić.

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook