Prudnik24

Rynek pracy ‚2016: realizowane programy

Rynek pracy ‚2016: realizowane programy
Kwiecień 06
13:51 2017

Poprzednio przedstawione zostały działania Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dziś słów kilka o realizowanych przez PUP w 2016 r. programach i ich finansowaniu.

Działania prowadzone przez urząd pracy w ramach realizacji zadań związanych z promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową bezrobotnych finansowane są z trzech źródeł: ze środków otrzymywanych algorytmem z Funduszu Pracy, dodatkowych pieniędzy z Rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz z funduszy unijnych.

W ubiegłym roku z Funduszu Pracy realizowany był program specjalny ,,Poszukiwane zawody”, o wartości ponad 572 tys. zł. Oprócz środków otrzymanych z Funduszu Pracy w 2016 r. pozyskano dodatkowe fundusze z Rezerwy Ministra na realizację programów:

– Regionalnego, dla osób bezrobotnych (kwota programu: 300 tys. zł),

– „Aktywność – szansą powrotu na rynek pracy” – dla osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kwota programu: 281,5 tys. zł),

– ,,Mój rozwój – moja przyszłość” – program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kwota programu: 250 tys. zł),

– ,,Czas na pracę” – program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota programu: 100 tys. zł),

– ,,Doświadczony pracownik” – program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (kwota programu: 76,8 tys. zł).

Realizowany był ponadto program specjalny ,,Praca dla CIEBIE”, o wartości 450 tys. zł (z czego większa część 427,5 tys. zł pochodziła z Rezerwy Ministra).

Urząd w 2016 r. realizował dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych. Pierwszy, pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II)”  był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1) – całkowita  wartość projektu to ponad 1 mln 283 tys. zł, a wartość dofinansowania ze środków UE to ponad 1 mln 81 tys. zł.

Drugi projekt, realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nosił nazwę ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II)” (Oś priorytetowa VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP). Całkowita  wartość projektu przekraczała 1 mln. 458 tys. zł, z czego wartość unijnego dofinansowania to ponad 1 mln 239 tys. zł.

 

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....