Prudnik24

Oświata: radni powiatowi odrzucili stanowisko ZNP

Oświata: radni powiatowi odrzucili stanowisko ZNP
Kwiecień 17
14:36 2017

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu odrzucono stanowisko Zarządu Oddziału ZNP w Prudniku, negatywnie opiniujące przyjęty przez radę w lutym projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Rada przyjęła także uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Prudnickim.

W przesłanym w połowie marca br. piśmie Zarządu Oddziału ZNP negatywnie zaopiniował wspomniany projekt. Według związkowców negatywna opinia jest konsekwencją przyjętego przez związek sprzeciwu wobec  rządowej reformy systemu oświaty, argumentowano też, że w swoim stanowisku ZNP kieruje się także dobrem uczniów oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych z maja 1991 r. w przypadku negatywnej opinii związku zawodowego na temat projektu uchwały, właściwy organ samorządu terytorialnego musi ustosunkować się do ww. opinii. Na marcowej sesji radni większością głosów w całości odrzucili stanowisko ZNP. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że  Związek Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku we wspomnianej opinii przyjął negatywne stanowisko, „nie odnosząc się merytorycznie do treści uchwały i proponowanych zmian”.

„Nie można (…) zgodzić się z tym stanowiskiem, ponieważ proponowane w uchwale przekształcenia stanowią spełnienie ustawowego wymogu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki uczniom. Kształcenie młodzieży będzie prowadzone przez zatrudnionych obecnie w szkołach nauczycieli przy wsparciu pracowników niepedagogicznych z wykorzystaniem dotychczasowej bazy lokalowej. Ustrój szkolny wprowadzony przez reformę oświatową w przypadku Powiatu Prudnickiego nie zmusza organu prowadzącego do radykalnych zmian, czy cięć. Jak wynika z przeprowadzonych analiz proponowana reforma może pozytywnie wpłynąć na liczbę oddziałów i zniwelować negatywny wpływ zmian demograficznych oraz zapewnić wzrost zatrudnienia i rozwój placówek. Mogą one stanowić także jeden z elementów racjonalizacji dotychczasowej polityki oświatowej oraz dostosowania sieci szkół do zapotrzebowania i pojawiających się wyzwań oświatowych i społecznych” – czytamy w uzasadnieniu podjętej przez radę uchwały.
Podkreślono ponadto, że w swoim stanowisku Zarząd Oddziału ZNP nie odniósł się do  przyjętego w lutym projektu „jako do aktu prawa dotyczącego określonej społeczności i określonego terytorium”, a także, że „nie rozpatrywał przyczyn zaproponowanych w uchwale przekształceń i zmian, ani ich skutków”.

– Radni, nie komentując zasadności samej reformy, uznali w swej większości, że należy odrzucić stanowisko ZNP. Samorząd powiatowy musi bowiem przestrzegać obowiązującego prawa. A to wskazuje na konieczność dostosowania sieci szkół do warunków, które zaistnieją po wdrożeniu reformy – komentuje starosta prudnicki, Radosław Roszkowski.

Zdaniem władz powiatu na wprowadzanej reformie oświatowej powiaty raczej zyskają, nie stracą. W powiecie prudnickim w szkołach branżowych pierwszego i drugiego stopnia może być więcej roczników, co powinno przełożyć się na wyższą subwencję oświatową.

W pakiecie marcowych uchwał oświatowych Rada Powiatu – mając na uwadze warunkową    pozytywną opinię wydaną przez Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjętego w lutym projektu – zdecydowała (choć nie jednomyślnie) o przyjęciu uchwały dostosowującej sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

 

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....