Prudnik24

Rok programu „Rodzina 500 Plus” na Opolszczyźnie

Rok programu „Rodzina 500 Plus” na Opolszczyźnie
Maj 01
19:38 2017

Na początku kwietnia minął rok od wejścia w życie rządowego programu  „Rodzina 500 plus”. Efekty jego funkcjonowania w naszym województwie podsumowano podczas konferencji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Założenia i efekty rocznej realizacji programu zaprezentowali Wojewoda Opolski Adrian Czubak oraz Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska. Podkreślano, że w ciągu roku udawało się realizować zakładane cele programu: wzrost liczby urodzeń, redukcję ubóstwa i inwestycję w rodzinę.

W programie „Rodzina 500 plus” świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie jest wypłacane we wszystkich rodzinach, które złożyły wniosek na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi).

Jak podano, od początku realizacji programu (1 kwietnia 2016 r.) do końca lutego br. opolskim rodzinom przekazano ponad 420,5 mln zł. Programem zostało objętych 53 500 rodzin, w których wychowuje się 76 700 dzieci (statystycznie jest to 48% wszystkich dzieci do 18 roku życia w województwie).

W opinii autorów programu jego wprowadzenia wpłynęło na podniesienie standardu życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze. Wg danych rządowych przed wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus” skrajnego ubóstwa miało doświadczać 11,9% polskich dzieci, natomiast po roku jego funkcjonowania odsetek ten miał spaść do jedyne 0,7%, czyli o 11,2 pkt. proc.

Jednym z celów programu jest ponadto wpływanie na zwiększenie liczby urodzeń, co w naszym regionie jest szczególnie pożądane. Opolszczyzna należy bowiem do województw, w których rodzi się najmniej dzieci kraju.

W 2016 r. w Polsce urodziło się o 12,9 tys. dzieci więcej niż w 2015 r. (382,3 tys. wobec 369,4 tys.). Tylko w styczniu 2017 r. urodziło się 35 tys. dzieci, o 4,2 tys. więcej niż w styczniu 2016 r. (30,8 tys.). Poprzednio tak duży wzrost urodzeń w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano w roku 2008. W województwie opolskim w 2016 r. odnotowano 8 480 urodzeń – czyli o 3,8% więcej niż w 2015 r. W marcu 2017 r. urodziło się 739 dzieci tj. o 8,8% więcej niż w marcu 2016 r. Niewykluczone, że obserwowany trend wzrostowy jest efektem wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus”.

Według danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w  84% gmin województwa, w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, którym ustalono równocześnie prawo do świadczenia wychowawczego zaobserwowano poprawę poziomu życia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić zmiany w programie, które mają na celu usunięcie luk prawnych, aby zapobiec pobieraniu nienależnych świadczeń. Przykładowo, w przypadku par żyjących w nieformalnych związkach, jedno z rodziców podawało się za samotnego opiekuna starając się uzyskać świadczenie  na pierwsze dziecko. W przyszłości ma być weryfikowane, czy rodzic wystąpił o alimenty wobec drugiego. Dokładnie analizowane mają być przypadki utraty dochodu, aby wyeliminować fikcyjne zaniżanie dochodu w celu uzyskania 500 zł na pierwsze dziecko (kiedy świadczeniobiorca „zwalniał się” i zatrudniał u tego samego pracodawcy z niższą pensją). Inne zmiany to np. doprecyzowanie opieki naprzemiennej w wyliczaniu dochodu, czy ujednolicenie terminu składania wniosków o świadczenia wychowawcze i rodzinne.

Program „Rodzina 500 plus” w Gminie Prudnik

(dane za okres 1.04.2016 – 31.12.2016; źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku)

– wypłacono 20 tys. 264 świadczenia na kwotę 10 mln 87 tys. 474 zł;

– ponad 8 tys. świadczeń wypłaconych na pierwsze dziecko;

– świadczenia przyznano 1544 rodzinom, w tym 185 z dzieckiem niepełnosprawnym;

– do OPS wpłynęło 1780 wniosków o wypłatę świadczeń, z czego część zaopiniowano odmownie, część oczekuje na rozpatrzenie.

 

 

 

 

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook