Prudnik24

Rok programu „Rodzina 500 Plus” na Opolszczyźnie

Rok programu „Rodzina 500 Plus” na Opolszczyźnie
Maj 01
19:38 2017

Na początku kwietnia minął rok od wejścia w życie rządowego programu  „Rodzina 500 plus”. Efekty jego funkcjonowania w naszym województwie podsumowano podczas konferencji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Założenia i efekty rocznej realizacji programu zaprezentowali Wojewoda Opolski Adrian Czubak oraz Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska. Podkreślano, że w ciągu roku udawało się realizować zakładane cele programu: wzrost liczby urodzeń, redukcję ubóstwa i inwestycję w rodzinę.

W programie „Rodzina 500 plus” świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie jest wypłacane we wszystkich rodzinach, które złożyły wniosek na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi).

Jak podano, od początku realizacji programu (1 kwietnia 2016 r.) do końca lutego br. opolskim rodzinom przekazano ponad 420,5 mln zł. Programem zostało objętych 53 500 rodzin, w których wychowuje się 76 700 dzieci (statystycznie jest to 48% wszystkich dzieci do 18 roku życia w województwie).

W opinii autorów programu jego wprowadzenia wpłynęło na podniesienie standardu życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze. Wg danych rządowych przed wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus” skrajnego ubóstwa miało doświadczać 11,9% polskich dzieci, natomiast po roku jego funkcjonowania odsetek ten miał spaść do jedyne 0,7%, czyli o 11,2 pkt. proc.

Jednym z celów programu jest ponadto wpływanie na zwiększenie liczby urodzeń, co w naszym regionie jest szczególnie pożądane. Opolszczyzna należy bowiem do województw, w których rodzi się najmniej dzieci kraju.

W 2016 r. w Polsce urodziło się o 12,9 tys. dzieci więcej niż w 2015 r. (382,3 tys. wobec 369,4 tys.). Tylko w styczniu 2017 r. urodziło się 35 tys. dzieci, o 4,2 tys. więcej niż w styczniu 2016 r. (30,8 tys.). Poprzednio tak duży wzrost urodzeń w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano w roku 2008. W województwie opolskim w 2016 r. odnotowano 8 480 urodzeń – czyli o 3,8% więcej niż w 2015 r. W marcu 2017 r. urodziło się 739 dzieci tj. o 8,8% więcej niż w marcu 2016 r. Niewykluczone, że obserwowany trend wzrostowy jest efektem wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus”.

Według danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w  84% gmin województwa, w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, którym ustalono równocześnie prawo do świadczenia wychowawczego zaobserwowano poprawę poziomu życia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić zmiany w programie, które mają na celu usunięcie luk prawnych, aby zapobiec pobieraniu nienależnych świadczeń. Przykładowo, w przypadku par żyjących w nieformalnych związkach, jedno z rodziców podawało się za samotnego opiekuna starając się uzyskać świadczenie  na pierwsze dziecko. W przyszłości ma być weryfikowane, czy rodzic wystąpił o alimenty wobec drugiego. Dokładnie analizowane mają być przypadki utraty dochodu, aby wyeliminować fikcyjne zaniżanie dochodu w celu uzyskania 500 zł na pierwsze dziecko (kiedy świadczeniobiorca „zwalniał się” i zatrudniał u tego samego pracodawcy z niższą pensją). Inne zmiany to np. doprecyzowanie opieki naprzemiennej w wyliczaniu dochodu, czy ujednolicenie terminu składania wniosków o świadczenia wychowawcze i rodzinne.

Program „Rodzina 500 plus” w Gminie Prudnik

(dane za okres 1.04.2016 – 31.12.2016; źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku)

– wypłacono 20 tys. 264 świadczenia na kwotę 10 mln 87 tys. 474 zł;

– ponad 8 tys. świadczeń wypłaconych na pierwsze dziecko;

– świadczenia przyznano 1544 rodzinom, w tym 185 z dzieckiem niepełnosprawnym;

– do OPS wpłynęło 1780 wniosków o wypłatę świadczeń, z czego część zaopiniowano odmownie, część oczekuje na rozpatrzenie.

 

 

 

 

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 118

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....