Prudnik24

PUP otrzyma dodatkowe pieniądze

PUP otrzyma dodatkowe pieniądze
Maj 05
21:18 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki, które przeznaczy na różne formy wsparcia osób bezrobotnych. Aplikuje też o kolejne pieniądze.

Pieniądze, pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy, będą wykorzystane na realizację czterech programów.

Pierwszy – „Kompetentny pracownik” – ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez likwidację widocznego na rynku pracy braku specjalistów dla m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej. Formy wsparcia:proponowane w ramach programu, to: prace interwencyjne, staże, refundacje doposażenia stanowiska pracy. Całkowita wartość projektu sięga 285,6 tys zł i będzie on realizowany od kwietnia 2017 r. do czerwca  2019 r.

Program specjalny „Pozytywna Zmiana” będzie skierowany do osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy (tzw. osoby oddalone od rynku pracy). W ramach programu zostaną zaoferowane

następujące formy wsparcia: szkolenia zawodowe, roboty publiczne i staże. Całkowita wartość projektu to 430 tys. 115  zł (w tym 206 tys. zł jako dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra) i będzie on realizowany od kwietnia br. do końca roku.

Kolejny, to program regionalny, przeznaczony dla kobiet, w szczególności długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego,  długotrwale bezrobotnych,  powyżej 50 roku życia lub poniżej 30 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich. Proponowane formy wsparcia w ramach programu obejmują: prace interwencyjne, staże i refundacje doposażenia stanowiska pracy. Program, o wartości 440 tys. zł, jest realizowany od marca do końca grudnia br. na terenie wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Ostatni z programów – „Praca wzbogaca” – ma zaktywizować bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zarejestrowanych w PUP w Prudniku. Projekt, o wartości 42 tys.  zł, ma być realizowany od kwietnia do końca roku i zaoferuje on formy wsparcia w postaci prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

Dodatkowo w kwietniu br.  PUP w Prudniku złożył kolejne dwa wnioski o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, oraz dla osób długotrwale bezrobotnych. Wartość obu programów to 280 tys. zł.

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

Gazeta Prudnik24 – numer 118

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....