Prudnik24

PUP otrzyma dodatkowe pieniądze

PUP otrzyma dodatkowe pieniądze
Maj 05
21:18 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki, które przeznaczy na różne formy wsparcia osób bezrobotnych. Aplikuje też o kolejne pieniądze.

Pieniądze, pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy, będą wykorzystane na realizację czterech programów.

Pierwszy – „Kompetentny pracownik” – ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez likwidację widocznego na rynku pracy braku specjalistów dla m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej. Formy wsparcia:proponowane w ramach programu, to: prace interwencyjne, staże, refundacje doposażenia stanowiska pracy. Całkowita wartość projektu sięga 285,6 tys zł i będzie on realizowany od kwietnia 2017 r. do czerwca  2019 r.

Program specjalny „Pozytywna Zmiana” będzie skierowany do osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy (tzw. osoby oddalone od rynku pracy). W ramach programu zostaną zaoferowane

następujące formy wsparcia: szkolenia zawodowe, roboty publiczne i staże. Całkowita wartość projektu to 430 tys. 115  zł (w tym 206 tys. zł jako dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra) i będzie on realizowany od kwietnia br. do końca roku.

Kolejny, to program regionalny, przeznaczony dla kobiet, w szczególności długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego,  długotrwale bezrobotnych,  powyżej 50 roku życia lub poniżej 30 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich. Proponowane formy wsparcia w ramach programu obejmują: prace interwencyjne, staże i refundacje doposażenia stanowiska pracy. Program, o wartości 440 tys. zł, jest realizowany od marca do końca grudnia br. na terenie wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Ostatni z programów – „Praca wzbogaca” – ma zaktywizować bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zarejestrowanych w PUP w Prudniku. Projekt, o wartości 42 tys.  zł, ma być realizowany od kwietnia do końca roku i zaoferuje on formy wsparcia w postaci prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

Dodatkowo w kwietniu br.  PUP w Prudniku złożył kolejne dwa wnioski o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, oraz dla osób długotrwale bezrobotnych. Wartość obu programów to 280 tys. zł.

About Author

Boguslaw Zator

Boguslaw Zator

Related Articles

1 komentarz

  1. Judyta
    Judyta Maj 06, 00:04

    ale kupa, nic wartościowego co faktycznie coś może wnieść i poprawić sytuację w mieście pod wzgl. pracy – prace interwencyjne, staże – wolne żarty

    Reply to this comment

Write a Comment

Gazeta Prudnik24 – numer 113

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Dyrektor chyba sam potrzebuje już jednego z 60 łoży. Niech idzie na emeryturę a nie...

Czy rządzenie jednoosobowe , bez dyskusji i zbędnych pytań można nazwać dobrym rządzeniem ? Przepraszam...

Mniejszość nie kładzie kłód pod nogi -jedynie wstrzymała się od głosu. Zapraszam do obejrzenia na...

dobrze rządzi to chcą odwołać tak tylko w Polsce mniejszość rządziła tyle lat i nic...