Prudnik24

Centrum przesiadkowe w Głubczycach

Centrum przesiadkowe w Głubczycach
Czerwiec 05
18:59 2017

Projekt modernizacji głubczyckiego dworca autobusowego otrzymał dofinansowanie o wartości około 28 mln zł. w dużej mierze ze środków UE.

Wartość projektu Powiatu Głubczyckiego opiewa na kwotę ponad 2,5 mln zł z czego 85% będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach projektu zostanie całkowicie przebudowany obecny dworzec autobusowy, w miejscu którego powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe.

Ideą tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego podróżnym miejsca. Rozwiązania, które zostaną zastosowane w planowanym obiekcie pozwolą pasażerom na komfortowe korzystanie z centrum przesiadkowego. Projekt zakłada rewitalizację terenu poprzez modernizację placu manewrowego, chodników, drogi, ciągu pieszo-jezdnego oraz zagospodarowanie terenu zielonego. Dworzec ma zostać wyposażony w system informacji podróżnych. Powstanie również poczekalnia oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Natomiast perony autobusowe zostaną zadaszone, co będzie chroniło podróżnych przed wiatrem i deszczem. Cały obiekt zostanie oświetlony, co zwiększy bezpieczeństwo podróżnych. Dodatkowo zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla autobusów, samochodów osobowych na zasadzie Park&Ride oraz system parkingowy dla rowerów na zasadzie Bike&Ride.

Oprócz budowy centrum przesiadkowego Powiat Głubczycki planuje zakup trzech nowych i ekologicznych busów, których eksploatacja przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do środowiska. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2018.

Za: powiatglubczycki.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook