Prudnik24

Zmienili nazwę ulicy

Zmienili nazwę ulicy
Czerwiec 26
16:16 2017

Zmiana nazwy ulicy Generała Zygmunta Berlinga na ulicę Leśną

Dnia 2 września 2016 r weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która zobowiązała samorządy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji do zmian obowiązujących nazw upamiętniających komunizm.

W związku z powyższym wystąpiono do właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie ulicy Generała Zygmunta Berlinga o wypowiedzenie się w sprawie propozycji nazw przedstawionych przez wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego jak i  uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. W odpowiedzi wpłynęło pismo mieszkańców skierowane do Burmistrza Głuchołaz z propozycją ul. Leśnej i taki projekt uchwały poddano pod obrady Rady Miejskiej w Głuchołazach, która większością głosów przyjęła przedstawioną propozycję.

Za: nowe.glucholazy.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 135

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook