Prudnik24

Zmienili nazwę ulicy

Zmienili nazwę ulicy
Czerwiec 26
16:16 2017

Zmiana nazwy ulicy Generała Zygmunta Berlinga na ulicę Leśną

Dnia 2 września 2016 r weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która zobowiązała samorządy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji do zmian obowiązujących nazw upamiętniających komunizm.

W związku z powyższym wystąpiono do właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie ulicy Generała Zygmunta Berlinga o wypowiedzenie się w sprawie propozycji nazw przedstawionych przez wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego jak i  uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. W odpowiedzi wpłynęło pismo mieszkańców skierowane do Burmistrza Głuchołaz z propozycją ul. Leśnej i taki projekt uchwały poddano pod obrady Rady Miejskiej w Głuchołazach, która większością głosów przyjęła przedstawioną propozycję.

Za: nowe.glucholazy.pl

About Author

Redakcja

Redakcja

Related Articles

Brak komentarzy

Write a Comment

Gazeta Prudnik24 – numer 113

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Czy rządzenie jednoosobowe , bez dyskusji i zbędnych pytań można nazwać dobrym rządzeniem ? Przepraszam...

Mniejszość nie kładzie kłód pod nogi -jedynie wstrzymała się od głosu. Zapraszam do obejrzenia na...

dobrze rządzi to chcą odwołać tak tylko w Polsce mniejszość rządziła tyle lat i nic...

po ustaleniu zwyrodnialca ustawić jako cel na strzelnicy niech strzelają w ten nic nie warty...