Prudnik24

Branice: kolejne drogi do remontu

Branice: kolejne drogi do remontu
Lipiec 13
12:43 2017

Remonty i modernizacje. Dużo dzieje się ostatnio w temacie poprawy jakości dróg w gminie Branice.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na kompleksową modernizację drogi, chodników oraz oświetlenia w Branicach na drodze nr 419. Wartość kosztorysowa prac to kilkanaście milionów złotych.

– Zgodnie z ustaleniami powziętymi pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a Urzędem Gminy Branice inwestycja ma rozpocząć się pod koniec tego roku a zakończyć maksymalnie w wrześniu przyszłego roku – informuje wójt gminy Branice Sebastian Baca.

Magistratowi udało się również otrzymać dofinansowanie (z funduszu FOGR), w kwocie prawie 300 tys. zł. do budowy drogi Wysoka – Jakubowice, która służyć będzie rolnikom jako droga transportu rolnego. – Będzie to również kolejna droga, która dedykowana będzie w przyszłości dla stworzenia spójnej trasy turystyki rowerowej – dodaje szef gminy.

To nie koniec inwestycji w Branicach. W partnerstwie ze starostwem powiatowym gmina rozpoczęła właśnie dwie duże inwestycje, z których pierwsza to kanalizację Branic o wartości prawie 14 mln zł. Zakończenie I-go etapu planowane jest I w październiku tego roku, a II-go etapu w wrześniu przyszłego roku. Obecnie wykonywane są prace w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Druga to remont drogi powiatowej na odcinku ponad 9 km Niekazanice Wiechowice (granica państwa). Wartość prac ok. 4 mln zł. W ramach remontu zostaną wykonane następujące prace: odtworzenie oraz odmulenie rowów odwodnieniowych w celu właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych z nawierzchni jezdni, umocnienie powierzchni skarp i rowów, sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm i ułożenie warstwy profilującej) grubości 4 cm oraz wykonanie nakładki (warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego) o grubości 4 cm, wykonanie utwardzonych poboczy, przebudowa zjazdów do posesji, wykonanie zjazdów do pól. W miejscowości Uciechowice i Wiechowice przewidziano remont kanalizacji deszczowej.

Wykonano ponadto I etap modernizacji drogi w Bliszczycach (koszt inwestycji 27 521 zł. (w tym 8000,00 zł. przeznaczono z funduszu sołeckiego). Zakres robót obejmował: utwardzenie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Zmodernizowano także drogę w Michałkowicach za kwotę 27161 zł. Zakres robót obejmował wyrównanie i utwardzenie i istniejącej nawierzchni z tłucznia oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Za: Informator Branicki, czerwiec 2017

 

About Author

Maciej Dobrzański

Maciej Dobrzański

Related Articles

Brak komentarzy

Write a Comment

Gazeta Prudnik24 – numer 113

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Czy rządzenie jednoosobowe , bez dyskusji i zbędnych pytań można nazwać dobrym rządzeniem ? Przepraszam...

Mniejszość nie kładzie kłód pod nogi -jedynie wstrzymała się od głosu. Zapraszam do obejrzenia na...

dobrze rządzi to chcą odwołać tak tylko w Polsce mniejszość rządziła tyle lat i nic...

po ustaleniu zwyrodnialca ustawić jako cel na strzelnicy niech strzelają w ten nic nie warty...