Prudnik24

Branice: kolejne drogi do remontu

Branice: kolejne drogi do remontu
Lipiec 13
12:43 2017

Remonty i modernizacje. Dużo dzieje się ostatnio w temacie poprawy jakości dróg w gminie Branice.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na kompleksową modernizację drogi, chodników oraz oświetlenia w Branicach na drodze nr 419. Wartość kosztorysowa prac to kilkanaście milionów złotych.

– Zgodnie z ustaleniami powziętymi pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a Urzędem Gminy Branice inwestycja ma rozpocząć się pod koniec tego roku a zakończyć maksymalnie w wrześniu przyszłego roku – informuje wójt gminy Branice Sebastian Baca.

Magistratowi udało się również otrzymać dofinansowanie (z funduszu FOGR), w kwocie prawie 300 tys. zł. do budowy drogi Wysoka – Jakubowice, która służyć będzie rolnikom jako droga transportu rolnego. – Będzie to również kolejna droga, która dedykowana będzie w przyszłości dla stworzenia spójnej trasy turystyki rowerowej – dodaje szef gminy.

To nie koniec inwestycji w Branicach. W partnerstwie ze starostwem powiatowym gmina rozpoczęła właśnie dwie duże inwestycje, z których pierwsza to kanalizację Branic o wartości prawie 14 mln zł. Zakończenie I-go etapu planowane jest I w październiku tego roku, a II-go etapu w wrześniu przyszłego roku. Obecnie wykonywane są prace w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Druga to remont drogi powiatowej na odcinku ponad 9 km Niekazanice Wiechowice (granica państwa). Wartość prac ok. 4 mln zł. W ramach remontu zostaną wykonane następujące prace: odtworzenie oraz odmulenie rowów odwodnieniowych w celu właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych z nawierzchni jezdni, umocnienie powierzchni skarp i rowów, sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm i ułożenie warstwy profilującej) grubości 4 cm oraz wykonanie nakładki (warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego) o grubości 4 cm, wykonanie utwardzonych poboczy, przebudowa zjazdów do posesji, wykonanie zjazdów do pól. W miejscowości Uciechowice i Wiechowice przewidziano remont kanalizacji deszczowej.

Wykonano ponadto I etap modernizacji drogi w Bliszczycach (koszt inwestycji 27 521 zł. (w tym 8000,00 zł. przeznaczono z funduszu sołeckiego). Zakres robót obejmował: utwardzenie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. Zmodernizowano także drogę w Michałkowicach za kwotę 27161 zł. Zakres robót obejmował wyrównanie i utwardzenie i istniejącej nawierzchni z tłucznia oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Za: Informator Branicki, czerwiec 2017

 

About Author

Maciej Dobrzański

Maciej Dobrzański

Related Articles

Brak komentarzy

Write a Comment

Gazeta Prudnik24 – numer 117

Reklama

Reklama

Facebook

Komentarze

Prudnik podobnie jak wszystkie miasta cierpi na brak parkingów, ale pierwszy raz słyszę aby parkingi...

KOLEJNA GŁUPOTA !!!!...

oli

Prudnik...minimalizm życiowy...

ewa

Jaka mać taka nać i tyle w temacie....