Prudnik24

Szukają koncepcji na kryty basen

Szukają koncepcji na kryty basen
Sierpień 11
16:14 2017

Władze Głuchołaz szukają ekspertów, którzy pomogą opracować Koncepcję Biznesową basenu krytego. –  Celem opracowania koncepcji jest analiza i wybór optymalnego, z punktu widzenia gminy Głuchołazy wariantu ekonomicznego inwestycji – czytamy.

Eksperci będą musieli wykonać analizę potrzeb i popytu na usługi basenu w Głuchołazach, w latach 2020-2050.  Analiza zawierać musi także: ocenę szacowanych nakładów inwestycyjnych, analiza przychodów i kosztów utrzymania obiektu i jego zmian w czasie, porównanie możliwości adaptacyjnych obiektu (tj. możliwości dokonywania zmian w funkcjonowania obiektu np. rozbudowy lub zmiany zagospodarowania jego części w przypadku zmian rynkowych) w każdym z wariantów. A także koszty jego utrzymania i dopłatę roczna przez gminę. To tylko część opisu.

Teraz gmina szuka eksperta, który to wyczystko ładnie opisze.

Za: glucholazyonline.com

Gazeta Prudnik24 – numer 124

Reklama

Reklama

Reklamy

Facebook

Komentarze

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,...

Moje stwierdzenie będzie bardzo przykre ale powodowane własnymi doświadczeniami. Wszystkie sprawy będą umorzone z...

Xyz

Ludzie maja pilnować swoich aut ? A od czego mamy policję !? Czy naprawdę...

kurwa kamere macie! psy!...