Prudnik24

Atrakcje w muzeum w ramach polsko-czeskiego programu

Atrakcje w muzeum w ramach polsko-czeskiego programu
Sierpień 14
12:05 2017

Od 1 czerwca tego roku Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Muzeum w Zlatych Horach realizują zadanie pn. „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika”. W ramach wspólnych działań zostaną wytworzone nowe oraz przekształcone istniejące ekspozycje podkreślające wspólne dziedzictwo. Częścią przedsięwzięcia jest również promocja muzeów oraz wymiana uczniów szkół i ukazanie im dziedzictwa kulturowego obu miast.

W Prudniku zorganizowana zostanie stała wystawa zabytkowej broni z okresu od  XVIII do XX wieku,  która prezentowana będzie w Wieży Katowskiej. W najstarszym zabytku Prudnika – Wieży Woka – zostanie umieszczona makieta prudnickiego zamku oraz luneta widokowa. Dodatkową atrakcją wieży  będą tabliczki wskazujące atrakcje turystyczne pogranicza.

Muzeum w Zlatych Horach będzie doposażone w nowe technologie multimedialne w postaci dotykowych ekranów. Na wybranych ekspozycjach będą zainstalowane efekty świetlne i dźwiękowe, projekcje wideo oraz interaktywna podłoga.

Okazją do zaprezentowania efektów polsko-czeskiej współpracy będzie jarmark historyczny organizowany w lipcu 2018 r. przy Wieży Woka i Wieży Katowskiej. Podczas otwartej imprezy animowanej przez grupy rekonstrukcyjne z Polski i Czech udostępnione zostaną zabytki architektury  w nowej, atrakcyjniejszej dla turystów, odsłonie.

Projekt „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Za: muzeumprudnik.p

Gazeta Prudnik24 – numer 137

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook