Prudnik24

W Głuchołazach też dopłacą do wymiany pieców

W Głuchołazach też dopłacą do wymiany pieców
Styczeń 26
21:11 2018

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta uchwalono projekt dotacji na wymianę pieców w gminie Głuchołazy. Magistrat przeznaczył na ten cel 200 tysięcy zł. Wnioski można będzie skład przez okres całego lutego. Poniżej przestawiamy szczegóły.

Niezbędnymi warunkami do uzyskania przedmiotowej dotacji są:

1) trwała likwidacja dotychczasowych źródeł ogrzewania za wyjątkiem : a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, b) pieców objętych ochroną konserwatorską; w powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

2) niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Głuchołazy na inwestycje związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem.

Dofinansowaniem objęte są następujące koszty kwalifikowane inwestycji:

1) koszt zakupu nowego źródła ogrzewania

2) koszt montażu nowego źródła ogrzewania

3) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej, sieci ciepłowniczej;

4) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o. związanej z zakupem nowego źródła ogrzewania

Za ogrzewanie ekologiczne uznaje się:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie olejowe;

3) ogrzewanie elektryczne;

4) ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, co potwierdza certyfikat.

5) przyłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej;

6) instalacje odnawialnego źródła energii (pompy ciepła) – tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła.

Wysokość dotacji dla podmiotów dla osób fizycznych do kosztów kwalifikowanychwynosi:

1) dla źródeł ogrzewania wymienionych w §2 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4.000 zł.

2) dla źródła ogrzewania wymienionego w §2 ust. 2 pkt. 4, 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3.000 zł.

Wysokość dotacji dla Wspólnot mieszkaniowych do kosztów kwalifikowanych dla źródeł ogrzewania wymienionych wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

(m)

Gazeta Prudnik24 – numer 140

Reklama

Reklama

 

 

 

 

 

Reklamy

Facebook