Prudnik24

Pożegnano emerytowanych funkcjonariuszy PSP w Prudniku

Pożegnano emerytowanych funkcjonariuszy PSP w Prudniku
Luty 06
20:39 2018

31 stycznia 2018 r. to szczególna data dla prudnickiego pożarnictwa. Tego dnia z czynną strażacką służbą pożegnało się czterech funkcjonariuszy prudnickiej komendy oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w osobach: st. bryg. Grzegorza Kawy – komendanta powiatowego, mł. bryg. Mariusza Pieniążka – z-cy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, asp. sztab. Pawła Halikowskiego – d-cy zmiany III oraz asp. sztab. Andrzeja Gajewskiego – d-ca zmiany II.

W następstwie powyższego o godz. 1400 w siedzibie prudnickiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków służbowych oraz powierzenia pełnienia obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku bryg. Krzysztofowi Kędrykowi – p.o. opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu, następnie odczytana została treść decyzji o odwołaniu ze stanowiska st. bryg. Grzegorza Kawy oraz o powierzeniu pełnienia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Prudniku bryg. Tomaszowi Protasiowi.

Odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Grzegorza Kawę – żegnali licznie przybyli goście, wśród których nie zabrakło: bryg. Krzysztofa Kędryka – p.o. opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu, st. bryg. Witolda Trojnara – z-cy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu, Radosława Roszkowskiego – starosty prudnickiego, Franciszka Fejdycha – burmistrza Prudnika, Andrzeja Kałamarza – burmistrza Głogówka, Tomasza Włodarczyka – reprezentującego wójta Lubrzy, dh. Joachima Daniela – prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Prudniku, kpt. w st. sp. Leszka Bobowskiego – prezesa koła nr 9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Prudniku, a także komendantów powiatowych i miejskiego PSP z terenu województwa opolskiego, szefów służb mundurowych i instytucji z terenu powiatu prudnickiego oraz nyskiego, jak również strażaków i pracowników KP PSP w Prudniku.

Żegnający się ze służbą st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa urodził się 13 lipca 1970 r. w Busku Zdroju. Pożarniczą służbę rozpoczął w roku 1990 jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po pięcioletnim okresie edukacji uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w KR PSP w Nysie na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 22 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, uzyskując tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Nysa. W trakcie swojej służby został odznaczony między innymi: Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę,” Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”. W roku 2017 ukończył studia podyplomowe w WSPol w Szczytnie na wydziale bezpieczeństwa wewnętrznego na kierunku zarządzanie kryzysowe.

Żegnający się z pożarniczym mundurem st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kawa funkcję komendanta powiatowego PSP w Prudniku piastował od 23 maja 2016 r.

Kulminacyjną uroczystość zdania obowiązków służbowych oraz powierzenia pełnienia obowiązków komendanta powiatowego, poprzedziły uroczyste zmiany służby, podczas których oficjalnie pożegnani zostali trzej strażacy odchodzący na zaopatrzenie emerytalne tj. mł. bryg. Mariusz Pieniążek, asp. sztab. Paweł Halikowski oraz asp. sztab. Andrzej Gajewski.

Komendant Powiatowy PSP w Prudniku w słowach skierowanych do rozstających się ze strażackim mundurem funkcjonariuszy serdecznie podziękował za całokształt ich długoletniej służby zawodowej na rzecz rejonu i powiatu prudnickiego, wyrażając szczególną wdzięczność za sumienną i rzetelną pracę, wysoki poziom zaangażowania i zdyscyplinowania, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków wykraczających niejednokrotnie poza zakres czynności oraz przekazywanie wiedzy i nabytego z wiekiem doświadczenia w rzemiośle pożarniczym młodym pokoleniom strażaków.

W trakcie uroczystości, żegnający się z czynną pożarniczą służbą funkcjonariusze otrzymali z rąk komendanta pamiątkowe reliefy św. Floriana wraz z listami okolicznościowymi oraz monografiami ochrony przeciwpożarowej powiatu prudnickiego.

 

 

mł. bryg. Piotr Sobek

oficer prasowy KP PSP w Prudniku

Tel stac: 77 438 05 32,

Tel kom: 537 412 442

Fax: 77 438 05 45,

sobekp@strazprudnik.pl

www.strazprudnik.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 146

Reklama

Reklama

 

 

 

 

Reklamy

Facebook