Prudnik24

Ta część miasta zmieni się nie do poznania

Ta część miasta zmieni się nie do poznania
11 maja
17:46 2018

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych podsumował plany gminy dotyczące projektu rewitalizacji kwartału ulic: Młyńskiej, Szkolnej, Traugutta i Armii Krajowej. Gościem był marszałek Andrzej Buła, który wręczył burmistrzowi  umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020.

Prace związane z IV etapem rewitalizacji śródmieścia Prudnika już ruszyły, a wykonawca jest na budowie. Miejsce to ma się diametralnie zmienić – obecnie podwórka przypominają raczej czasy epoki słusznie minionej. Wspomniany obszar należy do najbardziej zdegradowanego na terenie Prudnika, w którym dominuje przedwojenna zabudowa i zjawiska kryminogenne. W wyniku modernizacji tego terenu powstaną place zabaw i boiska, a budynki zostaną wyremontowane. Zwiększyć ma się też dostępność do domu dziennego pobytu i ośrodka pomocy społecznej.

Podczas konferencji prasowej szczegóły działań przedstawił Ryszard Zwojewski – Kierownik Referatu Programów Rozwojowych. Projekt obejmując obszar 8,83 ha podzielony został na dwa zadania. Pierwsze z nich dotyczy kompleksowego zagospodarowania terenu wewnątrz obszaru zlokalizowanego w centrum miasta pomiędzy ulicami Traugutta, Szkolną, Młyńską i Armii Krajowej. Planuje się budowę m.in. trzech placów zabaw, boiska (do gier zespołowych), obiektów małej architektury, chodników, dojść do posesji, oświetlenia, obiektów (budynków gospodarczych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych, parkingów, odwodnienia oraz przebudowę dróg wewnętrznych.

Jak informował Ryszard Zwojewski, wykonawcą robót tzw. „dużego kwartału” jest konsorcjum firm: Ryszard Biela Transport Towarowy z Sidziny oraz Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” z Sidziny.

Drugie zadanie obejmuje obszar zlokalizowany w centrum miasta pomiędzy ulicami Gimnazjalną, Mickiewicza i Traugutta. Chodzi o teren przyległy do obiektów Biblioteki Miejskiej wraz z Kinem, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz teren naprzeciw Liceum Ogólnokształcącego. On również zmieni się nie do poznania. Powstaną tu nowe drogi, parkingi, oświetlenie, czy kanalizacja deszczowa. Uporządkowane mają być też tereny zielone. Przypomnijmy, że z tego obszaru będą korzystali m.in. seniorzy odwiedzający pobliski dom dziennego pobytu.

Zakończenie prac przewidziane jest w 2019. Całość zadania opiewa na 7,5 mln. zł., z czego aż 5 mln pochodzi z dofinansowania. Dokładnie z tego samego konkursu środki pozyskają też sąsiednie gminy: w Białej zrewitalizowany zostanie rynek, a w Głogówku część nieczynnego szpitala zostanie zaadoptowana na dom dziennego pobytu dla seniorów.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 181

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook