Prudnik24

Koniec autonomii aresztu śledczego w Prudniku

Koniec autonomii aresztu śledczego w Prudniku
Wrzesień 14
13:54 2018

Zgodnie z podpisanym przez ministra sprawiedliwości pod koniec sierpnia br. rozporządzeniem, od 1 grudnia prudnicki areszt śledczy przestanie być samodzielną jednostką i stanie się zewnętrznym oddziałem zakładu karnego w Nysie. Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, w trakcie której radni podjęli uchwałę wyrażającą negatywne stanowisko dla proponowanych zmian. 

Powyższa decyzja jest elementem przeprowadzanej przez resort reorganizacji sieci zakładów karnych i aresztów, której autorem jest wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Od 1 grudnia likwidacji ulegnie m.in. Ambulatorium z Izbą Chorych AŚ w Prudniku.  Mienie ruchome i dokumentacja prudnickiej jednostki przejdzie do zakładu karnego w Nysie. Kilka miesięcy temu podobny los spotkał jednostkę z Kędzierzyna-Koźla, która po przekształceniach stała się zewnętrznym oddziałem zakładu karnego w Strzelcach Opolskich.

Jak przekonuje rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, por. Katarzyna Idziorek, przekształcenia nie pociągną za sobą zwolnień personelu prudnickiej placówki.

–  Nikt na pewno nie straci pracy. Funkcjonariusze zostaną przeniesieni do pełnienia służby w innych jednostkach, tzn. docelowo w Nysie – powiedziała Radiu Opole, dodając jednocześnie, że funkcjonariusze będą również mieli możliwość odbywania służby w innych jednostkach na terenie okręgu opolskiego. Według niej na miejscu w Prudniku pozostaną ochroniarze, wychowawcy i kwatermistrzowie, aby zabezpieczyć funkcjonowanie jednostki.

W Prudniku dominuje jednak opinia, że powyższa decyzja Warszawy jest de facto degradacją. Tego typu głosy przeważają m.in. w dyskusjach na portalach społecznościowych.

Resort sprawiedliwości już jakiś czas temu zapowiadał zamiar likwidacji w okresie lat 2018-2022 ponad 20 aresztów oraz dwóch oddziałów zamkniętych, przy czym miały to być głównie te jednostki, których „koszty utrzymania przewyższają użyteczność”. Zdaniem wiceministra Patryka Jakiego reforma struktur więziennictwa ma przynieść ok. 100 mln zł oszczędności, które resort chce przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc odosobnienia. Planowane jest powstanie siedmiu nowoczesnych zakładów karnych.

Maciej Dobrzański 

Treść uchwały Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 14.09.2018 r.

„Rada Powiatu w Prudniku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości wyrażonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Prudniku z dnia 24 sierpnia 2018r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości w dniu 30 sierpnia 2018r. pod poz. 246.

Areszt Śledczy w Prudniku jest jednostką penitencjarną, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Dysponuje również oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki wynosi 137 miejsc. Areszt Śledczy w Prudniku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Obsługuje sądy i prokuratury w Prudniku, Nysie i Głubczycach.

Zlikwidowaniu ma ulec Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Prudniku, a jego mienie ruchome i dokumentację chorych przejmie ambulatorium Zakładu Karnego w Nysie.

Niepewna jest sytuacja funkcjonariuszy, którzy mają zostać przeniesieni do pełnienia służby w innych jednostkach penitencjarnych przede wszystkim w jednostce w Nysie, co niewątpliwie negatywnie wpłynie wydłużenie czasu niezbędnego na dotarcie do nowych miejsc pracy. Jedynie część pracowników może liczyć na pozostanie na miejscu w cele zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Zewnętrznego.

Siedziba Aresztu znajduje się w bardzo dobrze przygotowanej bazie lokalowej. Budynek administracji Aresztu przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont, na co przeznaczono znaczne środki finansowe ( 769 tys. zł.). Planowana reorganizacja w sposób oczywisty uderza w pozycję miasta na tle kraju, a to wydaje się być zaprzeczeniem zapewnień rządzących w sprawie dbania o interesy prowincji i przyjętą przez Rząd Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Zgodnie z zapisami „Pakietu dla  średnich miast” na szczególne wsparcie mogą liczyć ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Zgodnie                           z przeprowadzoną analizą miasto Prudnik zajmuje jedną z czołowych pozycji w rankingu  miast  tracących funkcje społeczno-gospodarcze i planowana reorganizacja jeszcze bardziej przyczyni się  do pogłębienia procesu marginalizacji Prudnika poprzez degradację jego funkcji społeczno-gospodarczej. Zamiast autonomicznego Aresztu Śledczego planuje się utworzenie filii Zakładu, co w sposób oczywisty może prowadzić do marginalizacji Prudnika.

Dodać należy, że położenie terytorialne Prudnika w sąsiedztwie granicy z Czechami oraz współpraca ze strażą Graniczną umożliwia realizację europejskich nakazów aresztowania do czego jednostka posiada odpowiednie doświadczenie, zasoby kadrowe i techniczne. W aspekcie społecznym nadmienić należy o bardzo dobrej współpracy instytucji Aresztu Śledczego z Sadem, Prokuraturą, Policją, Strażą Graniczną, jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi. Tymczasowo aresztowani pracują na rzecz samorządu terytorialnego wykonując liczne prace. Pod względem gospodarczym placówka jest również odbiorcą dóbr i usług na lokalnym rynku.

Istotne zastrzeżenia budzi fakt braku konsultacji planu zniesienia Aresztu z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami i powiatami. Uwarunkowania społeczne  oraz najważniejsze potrzeby wspólnot lokalnych są najlepiej rozpoznane właśnie na szczeblu powiatowym czy gminnym. Rada Powiatu w Prudniku ma wrażenie, że planowane  w województwie opolskim inwestycje w służbę więzienną dokonywane są kosztem Aresztu Śledczego w Prudniku i postrzegają  rzeczoną decyzję jako polityczną.

Kierując się dobrem społecznym oraz przesłankami racjonalności ekonomicznej Rada Powiatu w Prudniku zwraca się z prośbą o zmianę decyzji.”

Za głosowało 10 radnych, 1 się wstrzymał.

Gazeta Prudnik24 – numer 165

Reklama

Reklama

Reklama

 

 

Facebook