Prudnik24

Oświadczenie

Oświadczenie
Listopad 05
12:14 2018

W związku z zamieszczonym w dniu 5 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.prudnik24.pl i na profilu społecznościowym Facebook Prudnik24.pl sprostowaniem  informuję, że wykonuję i szanuję prawomocne postanowienie Sądu. Jednocześnie pragnę podkreślić, że w trakcie mojej wypowiedzi na konferencji prasowej w dniu 26 października 2018 r. ani razu nie użyłem słów  dotyczących danych wójta gminy Lubrza tj. Mariusza Kozaczka i nie stwierdziłem, że to za kadencji Mariusza Kozaczka budżet gminy Lubrza nie zamykał się na większym bądź mniejszym minusie.

Jednocześnie  informuję, iż podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym w Opolu Mariusz Kozaczek sprawujący funkcję Wójta Gminy Lubrza cofnął swój wniosek o sprostowanie moich wypowiedzi w części dotyczących korzystania przez Gminę Lubrza z programów socjalnych stwarzanych przez Rząd RP, a także cofnął żądanie zakazania rozpowszechniania przeze mnie nieprawdziwych informacji w tym zakresie.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że informacja o wyniku postępowania sądowego rozpowszechniana na terenie Gminy Lubrza w formie plakatu zawierała błędną treść, tj. że to Wojewoda Adrian Czubak ma sprostować swoją wypowiedź odnośnie Gminy Lubrza, podczas gdy wniosek o sprostowanie, jak i postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu dotyczyło Adriana Czubaka.

Adrian Czubak

Gazeta Prudnik24 – numer 171

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook