Prudnik24

Poseł-starosta: polemika

Poseł-starosta: polemika
Luty 09
11:14 2019

Od starosty prudnickiego Radosława Roszkowskiego otrzymaliśmy pismo, w którym odnosi m.in. do materiałów opublikowanych na łamach naszej gazety. Materiał drukujemy w całości.

Za specjalną troskę Pani Poseł już dziękujemy!

W nawiązaniu do wywiadu Pani Poseł Katarzyny Czochary, umieszczonego w Tygodniku Prudnickim z dnia 30 stycznia br., oraz artykułu pt. „Posłanka: starosta mówi nieprawdę” z dnia 29 stycznia opublikowanego w Gazecie Prudnik24, uprzejmie informuję, że w materiałach tych – tradycyjnie- znalazło się kilka, delikatnie mówiąc, nieścisłości, rzutujących fałszywie na odbiór całości i moje dobre imię.

A zatem:

1/nie sugerowałem w swoim wywiadzie z 23 stycznia br. kontroli czy zakazu wyjazdów polskich lekarzy zagranicę w celach zarobkowych. Jednak w związku z brakiem lekarzy, zwłaszcza specjalistów warto zastanowić się na szczeblu rządowym, by np. powiązać studia odbywane na koszt Państwa Polskiego z koniecznością odpracowania jakiegoś okresu w publicznych szpitalach, lub np. zwrotu części kosztu studiów w przypadku wyjazdu zagranicę. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zwiększyć liczbę osób studiujących medycynę, bo Państwo miałoby na to pieniądze;

2/ zdaniem Pani Poseł cyt.: „największym grzechem było podjęcie decyzji o komercjalizacji naszego szpitala, a potem o sprzedaży akcji spółce Optima. Decyzję tę podjął zarząd powiatu na czele którego stał pan Roszkowski. Powstała wtedy spółka – Prudnickie Centrum Medyczne”. Nie jest to prawdą, w/w spółka powstała w roku 2004 na mocy decyzji Rady Powiatu i Zarządu II kadencji. Ja wówczas nie byłem nawet radnym. Chcę jednak podkreślić, na podstawie wiedzy którą obecnie posiadam, że była to wówczas jedyna możliwa, rozsądna i odważna decyzja ratująca szpital w Prudniku i pozbawiająca go ogromnego, kilkunastomilionowego zadłużenia. Emisję akcji objętych później przez Optimę rzeczywiście rekomendował Radzie Powiatu Zarząd pod moim przewodnictwem;

3/Pan Madera został rekomendowany na prezesa Zarządu PCM SA na spotkaniu koalicyjnym w miejscowości Krobusz przez ówczesnego szefa PiS w Prudniku Pana Jacka Szczepańskiego. Był zatem członkiem tej partii, byłym wicewojewodą z jej ramienia, której przedstawiciele tworzyli w tym czasie koalicję rządzącą powiatem!

4/twierdzi Pani Poseł, i jest w tym dużo racji, że każdy prezes spółki powinien być powoływany w drodze konkursu. Niech zatem mi odpowie, jak to się dzieje, że obecnie kwalifikacje do wygrywania konkursów w spółkach Skarbu Państwa mają niemal wyłącznie politycy PiS. I potem mamy taką oto sytuację, że do kierowanej przez p.Kurskiego Telewizji Polskiej trzeba dopłacić z budżetu Państwa 1,2 mld. zł w skali roku, zamiast obiecanych dodatkowych środków na szpitale;

5/o operatywności Pani Poseł w sprowadzeniu czeskiego inwestora „przypadkiem” w internecie aż huczy, faktów nie znam, nie będę się odnosił, mam nadzieję, że Pani rzeczywista rola była dalece większa niż w staraniach o biogazownię w Prężynce;

6/ proszę Panią Poseł o przedstawienie dowodów, że wiedziałem o postępowaniu Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przed styczniem 2019 roku, sugestia, jakobym miał taką wiedzę pojawiła się m.in. w Pani wypowiedzi cytowanej w artykule „Posłanka: starosta mówi nieprawdę” z dnia 29 stycznia w „Gazecie Prudnik24”.

7/ proszę Panią Poseł o przedstawienie przebiegu i efektów jej starań o dofinansowanie szpitala w Prudniku, czym chwali się w wywiadzie;

8/ nieprawdą jest także zarzucany przez Panią Poseł wzrost biurokracji w Starostwie o jedną czwartą. Chodzi oczywiście o rzekomy wzrost zatrudnienia o 18 etatów. Usiłowałem całe nieporozumienie niedawno Pani Czocharze wytłumaczyć, chodzi o to, że urzędnicy w odpowiedzi na zapytanie Radnej p.Sobczak w jednym roku podali ilość stanowisk urzędniczych, w kolejnym natomiast dodatkowo osób zatrudnionych czasowo na roboty publiczne i prace interwencyjne (stanowiska dofinansowane przez PUP z funduszu pracy). I stąd wzięła się ta mityczna, złośliwie nagłaśniana przez Panią Poseł liczba 18, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wzrost nakładów na wynagrodzenia w Starostwie wiąże się natomiast z zaplanowaniem na bieżący rok koniecznych do wypłacenia nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ze skutkami ubiegłorocznej, przyznanej od lipca 2018 r., podwyżki wynagrodzeń pracowników;

9/ jako jedną z kluczowych dla regionu inwestycji wymienia Pani Poseł konieczność budowy stacji benzynowej w Gogolinie. Jakże to ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego! Ale cóż, jaki lider takie plany…

10/ apropos planów… Czy Pani Poseł planuje w jakiś sposób wesprzeć starania włodarzy Prudnika, Lubrzy i Powiatu Prudnickiego dotyczące zlokalizowania u nas supernowoczesnego zakładu karnego, tj. rządowej inwestycji za około 500 mln. zł., która da wiele dobrych miejsc pracy i miliony z podatków?

11/ na koniec zapytuję Panią Poseł, czy prawdą jest powtarzana ostatnio plotka o zamiarze likwidacji kolejnej rządowej instytucji w Prudniku? Że zamiast pełnozakresowego Inspektoratu ZUS pozostanie punkt informacyjny, a pracownicy trafią do Nysy i Głubczyc. Jeśli tak to co Pani Poseł zamierza w tej sprawie zrobić?

Radosław Roszkowski

Gazeta Prudnik24 – numer 165

Reklama

Reklama

Reklama

 

 

Facebook