Prudnik24

Przedsiębiorco, zobacz, na co możesz liczyć

Przedsiębiorco, zobacz, na co możesz liczyć
27 lutego
20:03 2019

W styczniu odbyło się spotkanie władz Prudnika z przedsiębiorcami. W jego trakcie burmistrz Grzegorz Zawiślak wraz ze swoim zastępcą Jarosławem Szóstką przedstawili planowane rozwiązania m.in. w zakresie ulg dla osób prowadzących firmy na terenie gminy Prudnik. Poniżej – korzystając z przygotowanej na tę okazję przez magistrat prezentacji – omawiamy te propozycje.

Obecne ulgi są pochodną uchwały Rady Miejskiej z 2014 roku. Nową uchwałę w tej sprawie władze planują skonsultować z mającą powstać niebawem Radą Biznesu. Sama rada również będzie funkcjonować w nieco zmienionej formie, bo dotychczasowa jej formuła – jak uważają przedstawiciele magistratu – się nie sprawdziła.

– Chcemy w obowiązujących ramach prawnych, zaproponować możliwe najbardziej korzystne ulgi i udogodnienia dla MŚP. Obecnie nacisk położony jest na zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy. Będziemy chcieli ten kierunek utrzymać, ale nie zamykać się na potrzeby przedsiębiorców. – komentuje gminne plany wiceburmistrz Jarosław Szóstka.

Małe firmy

Małe firmy mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowo utworzonych miejsc pracy.

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 5,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 1,584 mln zł (w oparciu o nowe miejsca pracy).

– Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym zależy od KSSE, która wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 10-12 lat poza granicami KSSE (okres czasu zależy od stopy bezrobocia) – objaśnia Jarosław Szóstka.

Średnie Firmy

Średnie firmy mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego CIT w wysokość 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowo utworzonych miejsc pracy.

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 4,5 mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 1,296 mln zł. (w oparciu o nowe miejsca pracy).

KSSE wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 10-12 lat poza granicami KSSE (okres czasu zależy od stopy bezrobocia).

Duże firmy

Duże firmy mogą liczyć na zwolnienie od podatku dochodowego  CIT w wysokość 35% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów nowo utworzonych miejsc pracy.

Firma nie będzie płacić podatku dochodowego CIT do momentu, w którym suma niezapłaconego podatku osiągnie 17,5  mln zł (w oparciu o wydatki inwestycyjne) lub 3,36  mln zł (w oparciu o nowe miejsca pracy).

INKUBATORY

Władze Prudnika nie przewidują na razie zmian jeśli chodzi o funkcjonowanie Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości.

– Obecnie tylko dwa lokale są nieużytkowane (po jednym na pl. Zamkowym i pl. Wolności). Natomiast konstrukcja umów z firmami, które kończą okres inkubacji, a dalej wynajmują powierzchnie, pozwala na wypowiedzenie jej w terminie 3 miesięcy, w razie zainteresowania lokalami przez nowo utworzone przedsiębiorstwa. – tłumaczy wiceburmistrz. Jak zapowiada, magistrat będzie się starał o uruchomienie inkubatora dla działalności wymagających pomieszczeń warsztatowych i magazynowych.

UWOLNIENIE LOKALI UŻYTKOWYCH

Zdaniem Jarosława Szóstki obecna licytacja klucza często zniechęca przedsiębiorców do starania się o najem lokali użytkowych będących własnością gminy.

– Naszym pomysłami na puste lokale miejskie będzie m.in. inkubacja lokali użytkowych. Niektóre branże nie sprawdzają się w warunkach, które proponują im Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości. Dlatego proponujemy pewien procent wolnych lokali przeznaczyć na lokale funkcjonujące na zasadach inkubacji. Planujemy również licytację czynszu. W tym przypadku zainteresowane wynajęciem lokalu licytując wysokość miesięcznego czynszu, a nie tak jak obecnie klucza. – uzupełnia nasz rozmówca.

PROGRAMY PROMOCYJNE

W ich ramach gmina chce wprowadzić tzw. „Prudnicki produkt”, a więc program, który ma wspierać lokalne produkty i usługi.

– Powstanie specjalne obrandowanie punktów, które oferują takie produkty i usługi, które później będą odpowiednio eksponowane przy okazji targów branżowych. Program ten ma być zintegrowany z planowaną Prudnicką Kartą Miejską, która pozwoli na gromadzenie punktów lojalnościowych w zamian za korzystanie usług instytucji gminnych oraz firm, w których ofercie znajdzie się „Prudnicki produkt”. O zakresie programu lojalnościowego chcielibyśmy szerzej porozmawiać z Prudnicką Radą Biznesu. – mówi nam Jarosław Szóstka.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Wiceburmistrz nadmienia, że w najbliższym czasie w siedzibie Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik otwarty zostanie specjalny punkt informacyjny dla przedsiębiorców. Będą w nim udzielane podstawowe informacje odnośnie pomocy dla firm (dotacje, projekty oraz pożyczki). Dodatkowo punkt będzie w stanie, po wstępnej analizie potrzeb przedsiębiorcy, skierować go bezpośrednio do odpowiedniej instytucji pomocowej (np. Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie czy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki).

PRUDNICKA RADA BIZNESU

W temacie wsparcia przedsiębiorców, swoje działania gmina chce oprzeć o Prudnicką Radę Biznesu, która będzie pełniła funkcję doradczą oraz swoistego przekaźnika pomiędzy burmistrzem, urzędem miejskim i Radą Miejską.

– Poprzednio powołana Rada Biznesu (w 2013 roku) nie spełniła oczekiwań, dlatego by nie powielić błędów proponujemy opracowanie statutu, który jasno określi kompetencje członków i przewodniczącego rady biznesu, będziemy też dążyli do wyznaczenia opiekunki z działu organizacyjnego UM w Prudniku. – mówi Jarosław Szóstka. I zapowiada, że pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

– Z informacją będziemy starali się dotrzeć do każdego podmiotu gospodarczego z terenu gminy Prudnik. – podsumowuje wiceburmistrz.

Gazeta Prudnik24 – numer 186

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook