Prudnik24

Park Zdrojowy wypiękniał

Park Zdrojowy wypiękniał
23 maja
14:11 2019

Zmienia się część zdrojowa naszego miasta. Zrealizowana przez Gminę Głuchołazy inwestycja pod nazwą Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej umożliwiła zagospodarowanie zapomnianych części Parku Zdrojowego i odrestaurowanie tych, które cieszyły mieszkańców przez lata.

Wszystko to było możliwe z racji przystąpienia do projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podjęta w tym zakresie współpraca sześciu podmiotów samorządowych – gminy Prudnik jako lidera i 5 partnerów: gmin Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Kietrz i powiatu głubczyckiego – zrealizowano projekt o wartości 21 mln. zł. z czego gminie Głuchołazy przypadła kwota ponad 5,5 mln. zł. Zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup terenu parku zdrojowego w Głuchołazach, a konkretnie działek, na których znajduje się amfiteatr leśny nazywany Muszlą Leśną, teren leśny pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” i „Górny Stawek”.

Zadanie obejmowało trzy obszary: rewitalizację terenu pomiędzy Górnym Stawem, a dawnym hotelem „Leśna”; rewitalizację Górnego Stawu – przywrócenie stanu sprzed 1945 roku oraz modernizację amfiteatru leśnego. Dodatkowo wyremontowano kapliczki Drogi Krzyżowej na zboczu Góry Parkowej. Przywrócenie świetności terenów niegdyś stanowiących atrakcję Głuchołaz wzorowano w oparciu o stare karty pocztowe ukazujące elementy kulturowe tego regionu. Odrestaurowana Muszla Koncertowa to jedynie część przeprowadzonych prac na tym terenie. Wybudowana od podstaw fontanna w centralnej części placu nawiązuje do wodoleczniczych tradycji uzdrowiskowych, a nowy budynek administracyjny rozwiąże problemy organizacyjne wielu imprez. Rozwiązano również problem toalet, wybudowano zaplecze Muszli Koncertowej oraz wykonano nową instalację elektryczną. Zaplanowane alejki na tym terenie wykonano w taki sposób, aby nie ulewne deszcze nie powodowały powstania wielkich kałuż uniemożliwiających korzystanie z tego terenu. W części spacerowej tuż za Muszlą Leśną powstały alejki spacerowe z elementami małej architektury, placem zabaw oraz ścieżka zmysłów biegnąca od Górnego stawu w kierunku Muszli Leśnej. Na tym obszarze zainstalowano inteligentne oświetlenie, które pozwala na zachowanie harmonii życia zwierząt.

Budowie towarzyszył comiesięczny nadzór herpatologiczny, a poprzedził ją tzw. skrining terenu mający na celu zapobieżenia niekorzystnej ingerencji w środowisko zwierząt. Ponadto odwiedzających to miejsce spacerowiczów cieszyć będą takie atrakcje jak: kładka w koronach drzew, kładka nad przepustem wodnym, ścieżki przyrodniczo – spacerowe, źródełko cesarzowej Wiktorii, stanowiska do płukania złota, chata górnika, przejścia przez potok w formie brodów pieszych, place zabaw dla dzieci czy miejsce piknikowe przy Górnym stawie ze stanowiskiem na foodtraka.

Odnowione otoczenie górnego stawu oraz jego oczyszczenie sprawiają że podniosły się walory estetyczne tego miejsca. Celem realizacji tego zadania było wykorzystanie potencjału obszaru o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii.

Grzegorz Rudecki

nowe.glucholazy.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 184

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook