Prudnik24

Co z apteką przy ul. Nyskiej?

Co z apteką przy ul. Nyskiej?
Lipiec 13
14:27 2019

W związku z uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców, dotyczącymi braku dyżuru nocnego po godzinie 20, który miała pełnić Apteka Optima (ul. Nyska 1) w Prudniku, oświadczenie opublikowało prudnickie starostwo.

Jak wyjaśnia samorząd, „Optima” poinformowała o zamknięciu apteki z dniem 1 lipca w związku ze zmianą właściciela. Innymi słowy, została ona sprzedana. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła nasza gazeta, aptekę miała zakupić sieć aptek Burchacińscy.

Podobnie ma się stać z apteką prowadzoną przez drugą prudnicką przychodnię. Ona również, wedle naszych informacji, ma być zakupiona przez innego przedsiębiorcę i będzie funkcjonować w tym samym miejscu. Obie sytuacje mają związek z nowymi przepisami, które zabraniają przychodniom prowadzenia takich punktów. Autorom przepisów chodziło zapewne o fakt, że apteki działające przy placówkach zdrowia mogą być z tego tytułu bardziej konkurencyjne. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że będą nadal funkcjonowały w tym samym miejscu, które – teoretycznie – może przynosić większe korzyści, to można się zastanowić nad sensownością takiego rozwiązania.

Starostwo dodaje, że nie ma możliwości swobodnego korygowania grafiku dyżurów aptek. „Dlatego wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem na pełnienie dyżuru w okresie, kiedy jedna z aptek jest nieczynna, będzie zamiana dyżuru między aptekami i powiadomienie o tym fakcie pacjentów informacją na witrynie apteki. Niestety, pomimo wykonanych telefonów do kilku aptek, żadna z nich nie chciała się podjąć dodatkowego dyżuru bez pokrycia kosztów jego pełnienia. Na ich pokrycie przez starostwo nie zezwalają natomiast obowiązujące przepisy. Jednocześnie Ustawa Prawo farmaceutyczne nie daje samorządowi powiatowemu narzędzi nadzoru nad aptekami, tym samym Starostwo Powiatowe nie ma możliwości wyegzekwowania pełnienia dyżuru przez apteki, ani też możliwości nałożenia na nie sankcji czy kar.” – czytamy na stronie powiatprudnicki.pl.

Gazeta Prudnik24 – numer 171

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook