Prudnik24

Tu odpoczniesz od zgiełku miasta

Tu odpoczniesz od zgiełku miasta
29 września
14:00 2019

Na finiszu jest modernizacja głuchołaskiego Parku Miejskiego przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, który przylega do zabytkowej kaplicy pw. św. Rocha. To największa inwestycja gminy Głuchołazy w tym roku.

Jak wskazują władze Głuchołaz, park ma wyjść na przeciw potrzebie mieszkańców obcowania z zielenią, ale stanowić również arenę rekreacyjną nie tylko dla miejscowych, ale także odwiedzających licznie miasto gości.

„Park w swoich założeniach ma stanowić miejsce wspólnego przebywania dla całych rodzin, gdzie przedstawiciele różnych pokoleń znajdą dla siebie atrakcje.” – czytamy na portalu nowe.glucholazy.pl. I tak też z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 14 roku żucia przygotowany został plac zabaw, zawierający atrakcyjne urządzenia stałe, służące bezpiecznej zabawie najmłodszych pod nadzorem osób dorosłych. Starsi będą mogli natomiast zagrać w szachy na specjalnie do tego przegotowanych stołach lub zagrać w bule na placu z tablicą zawierającą zasady gry. Pomyślano też o wątku historycznym – w parku znajdziemy tablice opisujące miejsce, na którym usytuowano park oraz przybliżające dzieje Głuchołaz. Treść podano w aż czterech językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.

Bezpieczeństwo w parku ma zapewnić monitoring. „W chwili obecnej trwają jeszcze procedury związane z odbiorem tego obiektu, ale wysoko prawdopodobne jest oddanie tego terenu do użyteczności jeszcze we wrześniu.” – informuje głuchołaski magistrat.

Modernizacja parku jest częścią projektu pt. „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 184

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook