Prudnik24

Gminy kontra EKOM. Co dalej ze śmieciami?

Gminy kontra EKOM. Co dalej ze śmieciami?
07 października
11:35 2019

Nyski EKOM nie chce przyjmować odpadów z gmin, które korzystają z jego wysypiska w Domaszkowicach – chodzi m.in. o gminy Prudnik i Lubrzę. Swoje oburzenie liczne samorządy wyraziły w piśmie skierowanym do Prezesa spółki EKOM oraz Burmistrza Nysy.

„W związku z otrzymanym przez gminę Prudnik w dniu 26.09.2019 r. pismem w sprawie wstrzymania przyjęcia do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie, przedstawiciele gmin żądają kontynuowania przyjmowania frakcji BIO do kompostowni odpadów zielonych w Domaszkowicach. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartych umów. Jednocześnie oczekujemy przedłożenia na piśmie podstawy prawnej, która pozwoliła Prezesowi Spółki EKOM na wstrzymanie przyjęcia odpadów biodegradowlanych, ze szczególnym wskazaniem podstaw złamania obowiązujących umów handlowych, w oparciu o Kodeks cywilny. W związku z brakiem podjęcia do dnia 03.10.2019 r. jakichkolwiek działań przez Spółkę Ekom i właściciela nadzorującego tj. Burmistrza Nysy, żądamy natychmiastowego przyjęcia zebranych w gminach odpadów biodegradowalnych”. – czytamy w dokumencie.

Włodarze samorządów spotkali się też na początku października z szefostwem spółki i burmistrzem Nysy. Rozmowy te nie przyniosły rezultatu. Jak tłumaczył się EKOM?

– Nie mamy już ani jednej tony rezerwy, dlatego trzeba było podjąć taką drastyczną decyzję. Mieliśmy ostatnio kontrolę WIOŚ-u, ona wykazała, że w 2018 roku instalacja przekroczyła swój limit. Kontrolujący dali nam nakaz, że nie możemy przekraczać norm – tłumaczył Prezes spółki Damian Nowakowski. Samorządowcy, którzy na tej decyzji nie pozostawiają suchej nitki rozważają rezygnację z usług EKOM-u na rzecz innego składowiska.

– Z informacji które otrzymałem wynika, że być może jeszcze w tym roku uda się zwiększyć limit na te odpady. Natomiast w przyszłym roku te limit będzie zwiększony już na tyle, że nie będzie mam nadzieję żadnych problemów. Limit zostanie zwiększony o 30%. – powiedział dla portalu nysainfo.pl burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Z informacji, jakie podaje portal wynika, że odpady będą mogły trafiać do Domaszkowic od 1 grudnia.

Przypomnijmy, że już w poprzednich latach współpraca EKOM-u z gminami układała się różnie. Chodziło m.in. o podwyżki za składowanie odpadów, które EKOM tłumaczył wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej (środowiskowej). Do tematu powrócimy.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 179

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook