Prudnik24

Biała – Sowin – remontują drogę

Biała – Sowin – remontują drogę
26 listopada
13:05 2019

Powiat Prudnicki realizuje inwestycję Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin na odcinku km 0+000 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+530 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja ma duże znaczenie dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem, a innymi ośrodkami w regionie.

Wpłynie na zwiększenie przepustowości układu drogowego w powiecie prudnickim, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz ruchu pieszych zwłaszcza dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły i świetlicy a także mieszkańców udającym się do szpitala i urzędu.

Projekt przewiduje:
– przebudowę drogi na odcinku 5,53 km. wraz z odwodnieniem,
– wykonanie poboczy na powierzchni 8209 m.,
– wykonanie chodników na powierzchni 3890,9 m.,
– wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni 1284,66 m. oraz pionowego – 74 sztuk,
– wzniesionego skrzyżowania, progu zwalniającego oraz sygnalizacji świetlnej przy przejściu.

Termin realizacji: listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Wartość zadania to 7 910 745,31 zł. i jest ono dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% tj., 3 994 622,65 zł. środków Powiatu Prudnickiego w wysokości 1 997 311,33 zł. i Gminy Biała w wysokości 1 997 311,32 zł.

Gazeta Prudnik24 – numer 188

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook