Prudnik24

Podsumowali projekt, dzięki któremu Prudnik wypiękniał

Podsumowali projekt, dzięki któremu Prudnik wypiękniał
23 stycznia
13:05 2020

W willi Fränkla podsumowano dziś partnerski projekt kilku gmin, w ramach którego na ich terenie dokonano rewitalizacji przestrzeni publicznych.

Jego liderem była gmina Prudnik, a nazwa zadania to: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru  Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. Partnerami Prudnika były samorządy z powiatu głubczyckiego – sam powiat jak i gminy Głubczyce, Branice i Kietrz oraz gmina Głuchołazy.

Całość prac kosztowała ponad 23 mln. zł. , z czego dofinansowanie wyniosło aż 18 mln. zł. Gminę Prudnik program kosztował ponad 6 mln. zł. przy dofinansowaniu na poziomie ponad 4 mln. 800 tys. zł.

W ramach realizacji zadania w Prudniku wykonano szereg prac w parku miejskim (m.in. odnowienie alejek, czy dodatkowe oświetlenie parku), zmodernizowano teren na Koziej Górze (nowe alejki, toalety), a także wybudowano drogę prowadzącą do Prudnika-Lasu od ulicy Poniatowskiego. Dodatkowo powstała nowa ścieżka rowerowa okalająca staw przy tej ulicy. Znacznie poprawiono też wygląd tzw. Małpiego Gaju, na którym zainstalowano m.in. sprzęty do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Znaczne inwestycje poczyniono także w sąsiednich Prudnikowi gminach. I tak gmina Branice zmodernizowała dom kultury, i wybudowała wiaty przystankowe dla rowerów we Włodzieninie i Baboluszkach, zagospodarowała także park. Rewaloryzacja parku to również zadanie gminy Głubczyce. W Kietrzu całkowicie przebudowano (i postanowiono na nowo) rynek miejski. Powiat głubczycki wykonał ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Żeromskiego do Alei Lipowej, która jest pomnikiem przyrody. W Głuchołazach z kolei projekt dotyczył rewaloryzacji uzdrowiskowego kompleksu zdrojowego.

Gościem prowadzącego imprezę burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka byli samorzadowcy z w.w. gmin, a także marszałek województwa Andrzej Buła.

Przypomnijmy, że pierwsze rozmowy dotyczące rozpisania zadania miały miejsce jeszcze w 2012 roku w ramach działania Subregionu Południowego. Główne prace trwały natomiast na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 199

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook