Prudnik24

Duże pieniądze na park i cmentarz

Duże pieniądze na park i cmentarz
23 marca
12:18 2020

Przed chwilą wiceburmistrz Prudnika Jarosław Szóstka poinformował nas, że gmina Prudnik otrzymała dofinansowania na rewitalizację Parku Miejskiego i cmenntarza komunalnego.

Środki pochodzą z działania: „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego jednym z partnerów jest Gmina Prudnik. Wartość projektu to 1 436 300,00 zł.

– Gmina Prudnik uzyska dofinansowanie swojej części projektu w kwocie 1 220 855,00 zł stanowiącej aż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych tj maksymalną możliwą do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. – komentuje wiceburmistrz.

Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie następujące działania: w części dotyczącej Parku Miejskiego:

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej z projektem gospodarki drzewostanem,
 • Wycinkę ok 10% (tj ok. 260 szt.) drzew,
 • Pielęgnację ok 70% (tj 1638 szt.) drzew,
 • Wykonanie 20 ekspertyz dendrologicznych,
 • Zakup 3 szt. karmników,
 • Zakup i montaż 20 szt. budek lęgowych dla ptaków,
 • Zakup 5 szt. budek lęgowych dla wiewiórek.

Natomiast projekt w części dotyczącej cmentarza komunalnego obejmować będzie:

 • Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej z projektem gospodarki drzewostanem oraz projektem nasadzeń,
 • Wycinkę ok 10% (tj ok. 20 szt.) drzew,
 • Pielęgnację 100% (tj 300 szt.) drzew,
 • Wykonanie 150 szt. nasadzeń,
 • Wykonanie 12 ekspertyz dendrologicznych oraz
 • Wykonanie projekt wraz wykonanie zagospodarowaniem zieleńca przy Cmentarzu Komunalnym.

Prace mają być prowadzone od drugiego kwartału 2020 do czwartego kwartału 2021 r.

Gazeta Prudnik24 – numer 199

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook