Prudnik24

Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych

14 lutego
07:09 2011

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie oraz Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu – Partner Projektu pn. „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej” oraz uczestnicy projektu – mieszkańcy z Prudnika i powiatu prudnickiego zapraszają do udziału w Prudnickim Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych dla miasta, gmin i powiatu prudnickiego organizowanego w ramach projektu „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej”.

Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu dla miasta Prudnik , gmin i powiatu prudnickiego odbędzie się w Prudniku w auli I liceum Ogólnokształcącego ul. Gimnazjalna 2 , w godzinach od 9:00 – 14:00.

Celem forum jest promocja sektora ekonomii społecznej, osób, podmiotów i instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie miasta i powiatu prudnickiego. Na forum zaprezentują się Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu – mieszkańcy powiatu prudnickiego oraz inni partnerzy lokalni, którzy przedstawią realizowane działania i podejmowane inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej i III sektora z miasta i powiatu prudnickiego w formie prezentacji multimedialnej lub stoiska.

Forum to również szansa na prezentację dorobku powiatu prudnickiego z zakresu działań w sektorze ekonomii społecznej, pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, dlatego do wystąpienia na forum pragniemy również zaprosić pracowników instytucji samorządowych, liderów lokalnych i organizacji pozarządowych z powiatu prudnickiego w formie prezentacji multimedialnej lub stoiska.

Program Prudnickiego Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych czyli Animatorzy i Animatorski ES w Działaniu:

17 luty 2011r. – aula I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku (ul. Gimnazjalna 2)

09.00 – 12.00

Powitanie uczestników i przedstawienie programu forum – Jadwiga Olszowska – Urban Prezes MCPPN w Krakowie i Wiesława Czyżyk – Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”.

Prezentacja projektu „Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej” – Małgorzata Brzózka Koordynator Projektu i Janusz Dubajka Ekspert ds. Ekonomii Społecznej i Partnerstwa Lokalnego Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network.

Dobra praktyka Ekonomii Społecznej – Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Dom” w Opolu – Magdalena Sudołowicz

Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w powiecie prudnickim – prezentacja organizacji lub inicjatyw uczestników projektu:
Prezentacja Stowarzyszenia Promowania Nauki przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Prudniku: Jadwiga Harasymowicz – uczestnik projektu, Dyrektor I Liceum.
Muzyka łagodzi obyczaje – młodzi i dorośli w organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Prudniku: Alicja Pietrzkiewicz – uczestnik projektu i Barbara Hortyńska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej oraz Małgorzata Jaskółka – Dyrektor Szkoły Muzycznej.
Integracja środowiska przez kulturę, inicjatywy społeczne i wyrównywanie szans: Joanna Korzeniowska, Ewa Dynysiuk – uczestniczki projektu i Ryszard Grajek – Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
Punkt Konsultacyjno Doradczy – wsparcie III sektora i ekonomi społecznej: Anna Mazur – uczestnik projektu (specjalista do spraw konsultacyjno-doradczych).
Szkoła Rodzenia – pasja i zawód: Elżbieta Golc-Mączka – uczestnik projektu.
Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”: Małgorzata Ojrzyńska – uczestnik projektu, wykładowca.
Koło Powiatowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Prudniku – Organizacja Pożytku Publicznego: Stanisław Faber – uczestnik projektu, sekretarz koła.
Sołectwo Łąka Prudnicka – inicjatywy lokalne: Józef Porada – uczestnik projektu, sołtys wsi Łąka Prudnicka oraz Agnieszka Stanisz – uczestnik projektu.
Inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik: Dorota Małek – uczestnik projektu, Prezes Stowarzyszenia.
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – Barbara Pokorska, Artur Pietryka, Kamil Chodnik, Daniel Nicpoń – uczestnicy projektu.
Centrum Dialogu Kultur Zamek w Chrzelicach – Fundacja ORTUS: Robert Hellfeier – uczestnik projektu.
Odnowa Wsi Chrzelice, prezentacja działalności Stowarzyszenia: Robert Roden – członek zarządu stowarzyszenia, Dolak Grażyna – uczestnik projektu, z-ca prezesa, Ewa Wierzbicka – uczestnicy projektu.
Odnowa wsi Łącznik metodą aktywizacji mieszkańców – Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik: Dorota Małek – uczestnik projektu, Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik.
Oferta Prudnickiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Dobromir”: Jadwiga Skubik – uczestnik projektu, prezes Spółdzielni oraz Tomasz Piotrowski, Iwona Olejnik, Paweł Olejnik- uczestnicy projektu.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice „Bukowy Las”: Małgorzata Szewczuk i Magdalena Niedźwiecka – uczestnicy projektu.

12.00 – 12.30

Przerwa na poczęstunek

12.30 – 14.00

Wystąpienia Przedstawicieli Samorządu z gmin oraz Przedstawicieli Samorządu Powiatu Prudnickiego

– Wystąpienie poseł na Sejm RP – Pani Janina Okrągły.
– Prezentacja Gminy Prudnik przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Prudnik,

Otoczenie podmiotów ekonomii społecznej – prezentacje:
Prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance: Katarzyna Czochara – Prezes Stowarzyszenia.
Inicjatywa: profilaktyka w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracy: Paweł Hoffmann – instruktor ratownictwa medycznego.
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku – „Przyjazna Jedynka”: Dyrektor Ludmiła Lisowska.
Polski Związek Niewidomych w Prudniku: Prezes Kazimiera Birecka.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku: Kierownik Tadeusz Piątkowski.
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich: dyrektor Anna Siemiginowska.
Auto Szkoła Ośrodek Szkolenia Kierowców – Zdzisław Markier, członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
OSP Chrzelice – współpraca partnerska jednostek OSP z Chrzelic I Radslavic: Andrzej Uliczka – naczelnik OSP.
CENTRUM KOBUDO KENKYUKAI, Ośrodek szkolenia monocyklistów ICHIRINSHA (sekcja monocyklistów) oraz KOMISJA HISTORII I TRADYCJI ZIEMI CHRZELICKIEJ jako nowatorska idea łączenia kilku pokoleń poprzez nietypowe działania: Eryk Murlowski
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Pogórze – jako przykład dobrej praktyki aktywizacji mieszkańców wsi: Marek Kasicz.
Koło Gospodyń Wiejskich – Kobiety Godne Wyróżnienia: Izabela Tobiasz- przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.
Ludowy Zespół Sportowy, Inicjatywy w Środowisku Lokalnym wsi Niemysłowice: Waldemar Bedryj – trener LZS Niemysłowice.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Krogulec”: Artur Biernacki.
Stowarzyszenie „Sapra” – Monika Witkowska-Kubas
DJ Rafix – młodzieżowy inicjator muzyczny: Rafał Łapiak.

Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej uświetnią występy dzieci i młodzieży
z Prudnickiego Ośrodka Kultury.

ZAPROSZENIE

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook