Prudnik24

Spotkanie z mieszkańcami Skrzypca

01 marca
13:52 2011

Jednym z najważniejszych zadań Policji jest przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniem a także podnoszenie społecznej świadomości mieszkańców. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom policjanci z Prudnika uczestniczą w spotkaniach i zebraniach organizowanych przez różne instytucje. W spotkaniu wiejskim w Skrzypcu uczestniczyli Kierownik rewiru dzielnicowych asp. Wojciech Alasiński i specjalista prewencji kryminalnej KPP w Prudniku mł. asp. Klaudia Fijołek.

Policjanci zwrócili uwagę na fakt prawidłowego zabezpieczenia mienia w zagrodach wiejskich, o podstawowych prostych metodach takich jak odpowiednie zamykanie obejść, garaży czy budynków. Wskazali na potrzebę współpracy mieszkańców wspólnie ze sobą, pomoc sąsiedzka jest nieocenionym narzędziem do walki z przestępstwom przeciwko mieniu. Również współpraca z Policją odgrywa w tym zakresie bardzo ważną rolę. Następnie mieszkańców uczulono na zagrożenia związane z psychologicznymi metodami kradzieży majątku, takimi jak metoda „ na wnuczka” czy metoda „ na szpital”. Przestępstwa te najczęściej popełniane są na osobach starszych i właśnie te osoby powinny wiedzieć w jaki sposób zachować się przy wszelkiego rodzaju tego typu próbach. Zwrócono także uwagę na przestępstwa internetowe. Policjanci omówili także sposoby reagowania i powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach kryzysowych.

(źródło: KPP Prudnik)

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook