Prudnik24

Narodowy Spis Powszechny 2011

01 kwietnia
14:47 2011

1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Do 30 czerwca 2011 r. rachmistrzowie spisowi będą zbierali informacje o stanie ludności danego regionu, procesach demograficznych, strukturze gospodarstw domowych i rodzin, oraz przyjrzą się zjawisku migracji ludności.

Głównymi zagadnieniami jakie będą zbierać rachmistrzowie to:
– stan i charakterystyka demograficzna ludności,
– edukacja,
– aktywność ekonomiczna osób,
– dojazdy do pracy,
– źródła utrzymania osób,
– niepełnosprawność,
– obywatelstwo,
– migracje wewnętrzne,
– migracje zagraniczne,
– narodowość i język,
– wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego),
– gospodarstwa domowe i rodziny,
– stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Spisane zostaną:
– osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
– osoby niemające miejsca zamieszkania
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielić ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Wszelkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej.

Rachmistrzowie spisowy będą nosić w widocznych miejscach identyfikatory ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011.

Spisu można również dokonać przez Internet na stronie www.spis.gov.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook