Prudnik24

Eurolider 2011 – Ryszard Zwojewski

09 maja
12:31 2011

Podczas gali inaugurującej 4 Forum Funduszy Europejskich, zostały wręczone nagrody Eurolider 2011. Jednym z laureatów został Ryszard Zwojewski – kierownik Referatu Programów Rozwojowych gminy Prudnik.

Spośród 120 kandydatów do tytułu Eurolidera 2011 wyłoniono 10 osób, które przeszły do ścisłego finału i wzięły udział w głosowaniu internautów. Jednym z laureatów został Ryszard Zwojewski, na co dzień pracujący w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik. Zwojewski otrzymał również nagrodę internautów.

– Na dzisiejsze gali wyróżniliśmy tych zwykłych – a zarazem niezwykłych, bo to oni, wykorzystując środki europejskie, tak naprawdę zmieniają Polskę – powiedziała do laureatów konkursu Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W gali wziął również udział Premier Donald Tusk.

 

Ryszard Zwojewski – z jego powstało 16 projektów realizowanych na terenie województwa opolskiego, finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Wartość projektów realizowanych przez laureata wynosi ok. 54 mln zł. W wyniku projektów przygotowanych przez Kandydata zmodernizowano śródmieście Prudnika, rewaloryzacji poddano dwa obiekty zabytkowe (park oraz willa Frankla), a obszar ścisłego centrum miasta objęto ochroną konserwatorską.
Ponadto, zostały zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej na potrzeby: wiejskich domów kultury, placówek muzealnych, miejskiego ośrodka kultury, regionalnego inkubatora przedsiębiorczości.
Na podwyższenie standardu infrastruktury turystyczno – sportowej wpływ miało również powstanie wielofunkcyjnych ścieżek (rowerowe, konne) oraz wybudowanie dwóch wież widokowych i zmodernizowanie bazy noclegowej. Projekty proekologiczne laureata polegały na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, termomodernizacji placówek oświatowych, instalacji lamp solarnych oraz zakupie specjalistycznego samochodu do zbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich. Dzięki projektom realizowanym przez laureata poprawiła się jakość infrastruktury edukacyjnej – poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia ICT (Information & Communications Technology) w postaci zestawu tablic interaktywnych i odpowiedniego oprogramowania – oraz wykorzystania go we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Prudnik.
Inne projekty dotyczyły ochrony i promocji twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza polsko – czeskiego. Wyżej wymienione działania laureata w zdecydowany sposób podnoszą jakość życia. Tereny objęte projektami stały się bardziej bezpieczne i przyjazne mieszkańcom, zwłaszcza, że wcześniej były to w większości obszary zdegradowane.

(źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook