Prudnik24

Kandydaci PSL do Sejmu i Senatu

02 sierpnia
11:00 2011

Polskie Stronnictwo Ludowe, jako jedno z pierwszym, bo już 4 czerwca ogłosiło listę kandydatów, którzy wystartują w wyborach do Sejmu i Senatu w 2011 roku.

Opolska lista Polskiego Stronnictwa Ludowego

Kandydaci do Sejmu:
1. Stanisław Rakoczy – Prezes ZW PSL w Opolu, Poseł na Sejm RP
2. Teresa Karol – wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Opolskiego
3. Krzysztof Kuchczyński – burmistrz Namysłowa
4. Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego
5. Renata Jażdż – Zaleska – radna Sejmiku Województwa Opolskiego
6. Antoni Polak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oleśnie
7. Grzegorz Sawicki – radny Sejmiku Województwa Opolskiego
8. Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
9. Andrzej Pulit – wójt gminy Skarbimierz
10. Kazimierz Pyziak – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach
11. Jan Krzesiński – Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu
12. Barbara Zając – wójt gminy Pokój
13. Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski
14. Genowefa Prorok – dyrektor Zespołu Szkół w Skarbimierzu
15. Alina Baran – wójt gminy Skoroszyce
16. Ewa Rurynkiewicz – dyrektor AIP Uniwersytetu Opolskiego
17. Dorota Koncewicz – dyrektor Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach
18. Jan Salamon – dyrektor ARIMR oddział Prudnik
19. Izabela Kik – Szewczyk – dyrektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
20. Mariola Szachowicz – wicedyrektor Dep. Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim
21. Mirosław Hankus – specjalista technologii koksowniczej
22. Piotr Kukuczka – prywatny przedsiębiorca
23. Ryszard Grüner – burmistrz Byczyny
24. Jarosław Kowalczyk – dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Opolu

Kandydatem PSL do Senatu z okręgu prudnicko-nysko-brzesko-namysłowsko-kluczborskiego będzie dotychczasowy senator – Norbert Krajczy.

(na zdjęciu lider opolskiej listy PSL – Stanisław Rakoczy, fot. stanislawrakoczy.pl)

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook